Nå er det hull i fjellet på Follobanen

 
Nå er det hull i fjellet på FollobanenDen 470 kvadratmeter store Tresporshallen vil ha et spenn på 33 meter og en høyde på 17 meter. (Foto: Bane NOR)
Follobaneprosjektet har feiret en ny milepæl ved gjennomslag for Blixtunnelen i nordre del av Ekebergåsen. Etter å ha drevet tunnelen fra begge ender i flere måneder kunne arbeiderne endelig møtes i området under Ekebergtunnelene til E6.

Av Tore Kubberød

Tunneldrivingen på denne del av prosjektet blir utført med sprengning og splitting av fjellet. I flere måneder har anleggsarbeidere i begge ender av tunnelen sakte men sikkert jobbet seg mot hverandre, og nå er det altså endelig gjennomslag.

Enorm fjellhall

– Gjennomslaget er svært viktig for prosjektets fremdrift da det forenkler logistikken og gjør den videre tunneldrivingen av Tresporshallen og øvrig arbeid enklere, sier prosjektleder for Drill & Blast, Andreas Finstad.

Tresporshallen er en enorm fjellhall ved Loenga, omtrent 170 meter fra Follobanens utløp. Her samles de to løpene til Blixtunnelen og tunnelen for inngående Østfoldbane i én stor fjellhall, som har fått navnet Tresporshallen.

Tresporshallens største tverrsnitt vil måle hele 470 kvadratmeter og ha et spenn på 33 meter og en høyde på 17 meter. Hallens størrelse fører til at sprengningene må utføres i flere seksjoner, men arbeidet er godt i gang og skal etter planen være ferdig i første kvartal av 2018.

Steinmassene som drives ut i dette området består delvis av alunskifer. Dette gir ekstra utfordringer når det gjelder håndtering og deponering, og massene blir derfor sendt til spesialmottak.

Fire-fem meter opp til Ekebergtunnelene 
Før tunnelene samles i Tresporshallen passerer de like under Ekebergtunnelene (E6) og Alnaelva. Det er kun fire-fem meter overdekning mellom den utgående tunnelen til Follobanen og Ekebergtunnelene. Derfor er tunnelløpene, ved kryssingene av Alnaelva og Ekebergtunnelene, i hovedsak drevet ved mekanisk splitting.

Denne metoden sikrer at det bare blir lave rystelser i fjellet og dermed mindre påvirkning for annen infrastruktur i nærheten. Det er imidlertid en arbeidsintensiv metode med høy produksjonskostnad per meter tunnel og gjennomsnittlig drift på 30-40 centinmeter i døgnet.

Hindre lekkasje fra Alnaelva 
Oslos lengste elv, Alnaelva, ligger mellom Follobanens tunneler og Ekebergtunnelene.  For å hindre gjennomslag og lekkasjer når tunnelløpene drives under elva, støpes betongplater i elvebunnen. 
Før betongen kan støpes må elva demmes opp og legges i rør. Rørene som blir brukt ble fløtet inn fra elvemunningen ved Sjursøya tidligere i vår og er nå installert over Follobanens utgående og inngående tunnelløp. 

Østfoldbanene møtes
Ved Sydhavna skal det nye tunnelløpet for inngående Østfoldbane møte dagens Østfoldbane. Tunnelportalen her kalles Søndre Portal. Anleggsområdet ved Søndre Portal ligger klemt mellom Mosseveien (E18) og Østfoldbanen. Nærheten til veien og sporet gjør arbeidet komplisert og en sikringsvegg er derfor satt opp mot Østfoldbanen slik at en del aktiviteter kan gjennomføres selv om det er togtrafikk som vanlig.

Ved Søndre Portal arbeides det også med å utvide dagens jernbanebru for Østfoldbanen slik at det blir plass til et nytt spor for inngående Østfoldbane. Selve portalen skal etableres i løpet av sommeren 2018 og den vil bli liggende rett under Mosseveien, på nivå med dagens Østfoldbane. Portalen skal kles med imitert stein og gis et visuelt uttrykk som passer til omgivelsene.


Det forventes at tunnelboremaskinene som brukes for å produsere den lengste delen av Follobanens lange tunnel fra Åsland til anleggsområde mot Oslo sentrum, får gjennomslag i august 2018. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle