Munch Brygge vinner Oslo bys arkitekturpris 2020

 
Munch Brygge vinner Oslo bys arkitekturpris 2020Munch Brygge. Foto: Lund Slaatto Arkitekter
Juryens begrunnelse: "Arkitekturen har med seg solide byformingsprinsipper, der dimensjoner mot gaterom og størrelser på forretningslokaler er forbilledlig avpasset".

I alt var det 40 påmeldte kandidater til årets Arkitekturpris. Av disse var det 13 nominerte.

Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2020: 

Boligprosjektet Munch Brygge

Adresse: Operagata 1-51, 0194 Oslo
Funksjon/bruk: Boliger
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
Samspillsentreprenør: Bunde Bygg AS
Byggherre: Stor-Oslo Eiendom
Areal: 19.500 m

Munch brygge er et byprosjekt bestående av to kvartaler med forretninger og serveringssteder på bakkeplan, en barnehage og 158 leiligheter. Anlegget forholder seg til viktige byrom, som adkomstorget for Munchmuseet og den vestvendte elvebredden for Akerselvas utløp, med åpne, bymessige funksjoner. Bygningene er i sin helhet utformet i en lys, rød tegl, og har en aktiv geometri. Det samlede uttrykket tilfører byen varme og variasjon.

Fire bygninger rammer inn to hevede, parkmessig opparbeidede gårdsrom som gir leilighetene en stille og privat side. Det er et sympatisk trekk ved prosjektet at det til tross for en imponerende beliggenhet, ikke har laget enorme luksusleiligheter, men jevnt over har boliger på 60 til 80 kvadratmeter. Alle boligene har stor, privat balkong, og fra nesten alle leilighetene kan man se vannet.

Byggets skråstilte geometri, basert på forbindelsene på bakkeplan, gir denne fjordkontakten. Planene i leilighetene er effektive, men oppleves generøse, med gode lys- og utsiktsforhold og en privat og avskjermet situasjon, tross høy tetthet. Det er anlagt store, frodige felles takhager med eksepsjonelle kvaliteter, inndelt i soner og med overdekninger, lune sittegrupper, mulighet for dyrking, dusjing og ly. Landskapsplanleggingen fremheves som spesielt god og viktig i dette prosjektet.

Det er forpliktende å bebygge en tomt som ligger vegg-i-vegg med noen av landets viktigste kulturbygg, i et område der bygulvet vil brukes aktivt av oslofolk og besøkende året rundt. Arkitekturen har med seg solide byformingsprinsipper, der dimensjoner mot gaterom og størrelser på forretningslokaler er forbilledlig avpasset. Det er spesielt imponerende hvordan et geometrisk prinsipp skaper spenning og liv både i boligene og i fasadene ut mot byen.

Variasjon er noe man ofte etterlyser i store prosjekter, og her er dette innarbeidet som en uløselig del av arkitekturen. Materialene er gjennomarbeidet og samstemte, med rød tegl, gjennomgående synlige bærende stålelementer og himlingsplater som sammen med mørtelen gir et monokromt, enkelt og monolittisk uttrykk. Det er også lagt inn omtanke i relieffdetaljer i murverket som tilfører det store bygget en håndverksmessig og intim dimensjon.
Bygget er oppført med varige naturmaterialer som bare vil bli finere med tiden. Det er benyttet en spesiallaget, smal tegl som er langt mer energieffektiv enn vanlig tegl, lavkarbonbetong, resirkulert stål og glassull for å minimere karbonavtrykk.

Prosjektet er også et eksempel på hvor viktig prosessen er for kvaliteten på sluttproduktet. Arkitekt og utbyggeraktører har hatt et godt samarbeid og viste vilje til å gå i dialog, og justerte tidlige forslag etter innspill fra Plan- og bygningsetaten og Rådet for byarkitektur, både når det gjaldt aktive etasjer mot Munchmuseet og justering av fargebruk på teglsteinen.

Byutviklingsutvalget mener Munch Brygge er et imponerende gjennomarbeidet arkitekturprosjekt som på en intelligent og avansert måte tilfører bydelen varme og kvaliteter, både i sin sammenheng blant de kjøligere bygningene i området, og med taktilitet og detaljering på nært hold. Byutviklingsutvalget tilråder Munch Brygge som årets prisvinner.

Hedrende omtale Oslo bys arkitekturpris 2020:

Boligprosjektet Krydderhagen


Krydderhagen. Foto: Gitte Paulsbo

Adresse: Haslevangen 16-18, 0579 Oslo
Funksjon/bruk: Boliger
Arkitekt: Dyrvik arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Grindaker AS Landskapsarkitekter
Byggherre: Haslemann AS (AF Gruppen Norge AS/Höengh Eiendom AS)
Areal: 45 500 m² BRA

Boligprosjektet Krydderhagen er en del av utviklingen på Vinmonopolets tidligere industriområde på Hasle. Krydderhagen består av fem åpne kvartaler sør for Alnabanen i et område preget av industritomter under transformasjon, eldre villabebyggelse og lave boligblokker. Med 510 boliger har Krydderhagen ca. samme tetthet som Grünerløkka. Det er med andre ord både et stort boligområde og et område med høy tetthet. Bebyggelsen har høyder fra 4 til 10 etasjer, med et rikt spill av variasjon i høyder innenfor det enkelte bygg og kvartal. Dette gir en god menneskelig skala, hvor byggenes dimensjon virker unikt godt tilpasset den enkelte situasjon som skapes mellom byggene.

Byggene er enten i rød tegl eller hvit puss, med påhengte balkonger og takterrasser. Med enkle virkemidler har arkitektene klart å skape en rikhet og variasjon med knappe detaljer og tilsynelatende konvensjonelle byggemetoder. Resultatet er en tidløs og klart definert arkitektur som i sum skaper et boligområde med sin egen karakter og en tydelig identitet.

Den enkelte bolig har en alminnelig standard, men berikes av nærhet til de kvalitativt gode uterommene og bygningsmiljøet utenfor. De fleste boligene har to terrasser, og en del har takhager. Selv om takene stort sett er private, skaper de hyggelige, beplantede flater som brukes. Tidligere industriarealer under bakken er gjenbrukt til parkering og boder.

I dette prosjektet ser en spesielt viktigheten av et godt utviklet utomhuskonsepts evne til å samle et område og definere det mot sine omgivelser. Uteområdene har et klart hierarki mellom gatetun og gårdsrom, samtidig er det en gjennomgående åpenhet som motvirker følelsen av privatisering av uterom. Uteområdene tilbyr et rikt spekter av aktiviteter, overflater og beplantning, alt løst innenfor et enkelt og rendyrket formspråk som er med på å gi området et lett bymessig preg innenfor premissene til en løs kvartalsstruktur.

Prosjektet er nominert til prisen av beboere som bor der selv, noe som tyder på trivsel og engasjement. Byutviklingsutvalget ønsker å trekke frem prosjektet som et godt eksempel på et større boligprosjekt som makter å skape variasjon og gode uterom, et helhetlig arkitektonisk uttrykk med urbane og varige kvaliteter innenfor alminnelige økonomiske rammer. Byutviklingsutvalget mener Krydderhagen står fint sammen med et høyprofilert boligprosjekt som Munch Brygge. Krydderhagen skaper intime og gode nabolagskvaliteter i et suburbant område i transformasjon, mens Munch Brygge viser en helt annen form for bybolig beliggende midt i en større offentlighet omkranset av nasjonale kulturbygg.

Byutviklingsutvalget innstiller Krydderhagen til hedrende omtale.

Lakkegata aktivitetspark

Lakkegate aktivitetspark. Foto: Kirsti Mørch. Asplan Viak

Adresse: Lakkegata 79, 0562 Oslo
Funksjon/bruk: Skolegårdsutvidelse og park
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
Byggherre: Undervisningsbygg, Oslo Kommune
Areal: 2800 m²

Lakkegata Aktivitetspark er et eksempel på nyskapende sambruk. Det er en skolegårdsutvidelse som også fungerer som en park for nærmiljøet. Prosjektets bærende formgrep er en gangakse diagonalt gjennom parken. Parkrommet lager en ny forbindelse fra Lakkegata til Botanisk hage, og forsterker gangaksene til skolen. På den måten er den et bidrag til bedre gangbarhet (eller «walkability») i området, noe som også er et viktig mål for byen.

Det unike ved prosjektet er at det skal fungere aktiviserende både for skoleelever gjennom skoledagen, og for barn og voksne i nærmiljøet etter skoletid. Aktivitetsparken fremstår i liten grad som skolegård, men virker inviterende for alle.

På hver side av gangaksen har man på relativt lite areal fått inn en rekke funksjoner. Parken er tett programmert med ulike aktiviserende elementer, som et skateområde, klatrevegger, balansestativ og karuseller. Samtidig gir den mange sittemuligheter, både ute på plen, amfi og benker, og ved bord under lette takkonstruksjoner. Formgrepet med gangsaksen gir likevel en oversiktlig situasjon. Store eksisterende trær er bevart og gir parken et grønt preg tross alle de nye funksjonene. Byutviklingsutvalget vil særlig berømme hvordan prosjektet stimulerer til sosial aktivitet og fellesskapsbygging. Blant annet finnes det flere langbord hvor man kan sitte som grupper, samt et lite amfi hvor større (skole)grupper kan samles. Solide, fastmonterte utegriller oppmuntrer også til å ta med seg middagen ut i det offentlige rom.

Lakkegata Aktivitetspark er et eksempel på hvor stor effekt et lite landskapsinfillprosjekt kan ha, når det benytter et areal som er lite brukt, og nennsomt bygger inn flere funksjoner som er tilpasset både omgivelser og målgrupper. Målgruppene skoleelever, foreldre og lokalmiljø har vært involvert i prosessen og gitt innspill til utformingen.

Landskapsarkitektene har hatt et særlig fokus på å ivareta jentenes aktivitetsbehov, i og med at mange av dagens parker og lekeplasser er programmert på en måte som best er tilpasset gutter. Jentenes innspill har fått direkte konsekvenser for utformingen av parken, blant annet ved å inkludere klatrevegger og overbygde sitteområder. Skateområdet (pumptrack) er designet på en måte som gir minst mulig støy for de tilgrensende nabobyggene.

De allsidige bruksmulighetene prosjektet har gitt parken, gjør at den fungerer som en arena som stimulerer sosial og fysisk aktivitet, både for barn og voksne.
Byutviklingsutvalget innstiller Lakkegata aktivitetspark til hedrende omtale. 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår