- Miljøgevinst vil gi konkurransefortrinn

 
- Miljøgevinst vil gi konkurransefortrinnKjell Håkon Helgesen, administrerende direktør i Glasopor.
Glasopor har kuttet CO2-utslippet ved produksjonen av den resirkulerte fyllmassen til nesten en tidel av konkurrentene. I en ny forskrift ute på høring varsler regjeringen langt strengere miljøkrav for offentlige byggeprosjekter.

– Dette vil gi oss et vesentlig konkurransefortrinn. Vi har nettopp fått en fersk EPD (Environmental Product Declaration) som viser at skumglasset vi produserer ved fabrikken i Skjåk, har et CO2-utslipp per m3 som nærmer seg en tidel av konkurrentenes, sier administrerende direktør Kjell Håkon Helgesen i Glasopor.

100 prosent fornybar energi
Den ferske EPD´en gjør det mulig å sammenlikne miljøprofilen til produkter innen samme produktgruppe. Den kommer etter en ombygging av fabrikken der de gikk fra gass til elektrisitet fra fornybare kilder. Anlegget drives nå av 100 prosent fornybar energi, i tillegg til at energieffektiviserende tiltak har kuttet det totale forbruket med 30 prosent. Det vises i miljøavtrykket, som også blir lite fordi man i framstillingen av Glasopor skumglass bruker 100 prosent resirkulert glass som råvare.

Blir lett å regne inn
På fabrikken i Skjåk har man nå redusert utslippene ved produksjon av Glasopor skumglass (180 kg/m³) fra 45,75 kg CO2 per m3³ til bare 6,96 kg CO2/m³. Det er nær en tidel av konkurrentene. På anlegget i Fredrikstad ligger Glasopor på 35 kg CO2/m³, om lag halvparten av konkurrentenes utslipp.

– Den lave vekten og stabiliteten til produktet gjør Glasopor lett å bygge med. De nye EPD-resultatene vil også gjøre Glasopor lett å velge når man skal regne på tilbud for det offentlige, der miljøkriterier nå blir langt mer avgjørende, sier Kjell Håkon Helgesen.

Trekker frem bygge- og anleggsbransjen
For det er tydelig at regjeringen nå vil bruke statens innkjøpsmakt for å belønne bedrifter som går foran i det grønne skiftet. Dette var også tema under NHOs Årskonferanse der Glasopor ble trukket frem som eksempel av NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

10. februar gikk høringsfristen ut for en ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser. Der foreslår regjeringen at «Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen ved sine anskaffelser og kan stille miljøkrav og kriterier i alle trinn av anskaffelsesprosessen der det er relevant og knyttet til leveransen. Der miljø brukes som tildelingskriterium, bør det minimum vektes 30 prosent»

Strenge miljøkrav
Regjeringen trekker i høringsbrevet selv frem bygge- og anleggsbransjen som en bransje der det «antas å være et marked for å oppfylle strenge miljøkrav». De skriver videre at en viss prosentandel resirkulert materiale kan være blant disse kravene.

– Det betyr at miljø i mange anskaffelser ikke bare vil være et vurderingskriterium som skal telle minimum 30 prosent, men rett og slett et krav for i det hele tatt bli vurdert som tilbyder, sier Kjell Håkon Helgesen i Glasopor.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle