Må ha radikal omstilling

 
Må ha radikal omstillingKlima- og miljøminister Ola Elvestuen vurderer nå blant annet strengere krav til rapportering fra norske bedrifter. (Foto: klima- og miljødepartementet).
Utslippene i 2018 har økt med 3,4 prosent, viser en ny rapport fra Ernst & Young. De fleste norske næringer, blant annet avfall og gjenvinning, skog- og trenæringen og næringseiendom, må endres radikalt dersom Norge skal nå klimamålene, viser rapporten.

–  En hovedkonklusjon er at tempoet fortsatt er for lavt for å gjennomføre de viktigste tiltakene for grønn omstilling, sier Hanne Thornam, leder for EYs avdeling for Climate Change and Sustainability Services, i en pressemelding fra selskapet.

Innen næringseiendom viser undersøkelser at myndighetene har respondert lavt på bransjens ønskeliste på grønn omstilling. Dette til tross for at offentlig sektor er pådrivere i rollen som bestillere og eiendomsforvaltere.

Her er de viktigste konklusjonene:

• Altfor få selskaper har etablert ambisiøse klimamål på linje med veikartene

• Generelt manglende fokus på indirekte utslipp og sirkulære løsninger

• Få stiller konkrete klimakrav til sine leverandører

• Bransjene ønsker strengere myndighetskrav

• Offentlige anbud som vektlegger lavutslippsløsninger etterlyses

I arbeidet med rapporten har EY gjennomført selskapsanalyser med gjennomgang av de 10 største selskapene innen næringsbygg, hvorav åtte er private og to offentlige eiendomsforvaltere, disse er; Anthon B Nilsen, Aspelin-Ramm Gruppen, Entra, Norwegian Property, Olav Thon Gruppen, Storebrand Eiendom, DNB Næringseiendom, KLP Eiendom, Forsvarsbygg og Statsbygg.

Ikke bra nok fra myndighetene eller Enova

Når det gjelder næringseiendom, skriver EY i rapporten at myndighetsresponsen til bransjens ønskeliste på grønn omstilling oppfattes som lav. Dette til tross for at offentlig sektor er pådrivere i rollen som bestillere og eiendomsforvaltere.

«Samtlige ønsker relatert til miljøkrav i TEK ble spilt inn på nytt av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom i juni 2019, hvilket tilsier at ingen av ønskene har blitt møtt. Myndighetene har i noen grad testet økonomisk premiering for grønne bygg, men kun gjennom enkelte pilotprosjekter. Enovas mandat har i noen grad innfridd ønskene, men i 2018 rettet de støtten mer mot rehabilitering og oppgradering og i mindre grad mot oppfølging i driftsperioden slik bransjen hadde ønsket.» skriver EY i rapporten.

Oppdrag fra Klima- og miljødepartementet

Rapporten er gjennomført på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

– Tallene for 2018 viser at utslippene ennå ikke har gått ned sammenlignet med 1990, men har økt med 3,4 prosent. Lavutslippssamfunnet, med høy sysselsetting, økt verdiskapning og reduserte utslipp, krever et høyt tempo i omstillingen allerede nå, sier Thornam.

Rapporten kartlegger status for den grønne omstillingen i norsk næringsliv, med utgangspunkt i 11 utvalgte bransjer; olje og gass, avfall og gjenvinning, skog- og trenæringen, næringseiendom, landbruk, mat og drikke, finans, næringstransport, handel, reiseliv, prosessindustri, og skipsfart. Bransjene dekker til sammen 58 prosent av totale norske direkte utslipp, og utgjør til sammen de viktigste direkte og indirekte utslippskildene fra næringslivet.

– Denne rapporten bekrefter at selv om den grønne omstillingen er i gang i Norge, så må tempoet betydelig opp dersom vi skal klare å nå klimamålene våre, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en kommentar til E24.

Tempovurderingen tar utgangspunkt i bransjenes egne veikart for grønn omstilling. Disse veikartene ble etablert som et resultat av regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft, som lanserte sin sluttrapport «Strategi for grønn konkurransekraft» i 2015. Denne rapporten la frem et sett med anbefalinger for hvordan Norge kan gjennomføre en vellykket grønn omstilling til et lavutslippssamfunn, samtidig som man ivaretar høy verdiskapning og sysselsetning.

Utarbeidet veikart for grønn omstilling

Ekspertutvalget utfordret næringslivet til å utarbeide strategier for omstilling. Denne utfordringen har per nå resultert i at 17 bransjer har utarbeidet veikart for grønn konkurransekraft. Alle veikartene setter ambisiøse mål, og mange av veikartene beskriver hvordan utslippene av klimagasser kan kuttes mot null i 2050. Veikartene beskriver konkrete tiltak for de enkelte virksomhetene, nødvendig samarbeid i og på tvers av bransjer, samt ønskelister til myndighetene.

En samlet vurdering av tempo er gjort basert på tre parametere: i hvilken grad selskapene i bransjen har gjennomført de viktigste tiltakene for omstilling; i hvilken grad bransjen samarbeider for å møte felles utfordringer og i hvilken grad myndighetene har respondert på de ønskene som står beskrevet i de individuelle bransjeveikartene. Samlet sett danner dette grunnlag for en overordnet vurdering av tempoet på grønn omstilling for hver enkelt bransje.

Rapporten viser at det er en viss sammenheng mellom selskapsspesifikke tiltak, myndighetsrespons og bransjevis samarbeid, men at det fremdeles er et stykke å gå før dette fungerer optimalt. Mens olje og gass og prosessindustrien har en høy grad av bransjesamarbeid er dette nesten fraværende i reiseliv.

– Vurderingene vi har gjort i rapporten skal tjene som informasjonsgrunnlag for videre dialog og arbeid både internt i, og på tvers av, bransjene, og for norske myndigheter. Vi har ikke vurdert hvorvidt en bransje er grønnere enn en annen, eksempelvis målt i totale direkte eller indirekte utslipp. Rapporten ser på forutsetningene til de enkelte bransjene, og i hvilken grad det jobbes for å realisere viktige tiltak for grønn omstilling, understreker Thornam.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår