- Må forsterke infrastruktur i havnene!

 
- Må forsterke infrastruktur i havnene!Bellona har sammen med Nelfo og Elektroforeningen (EFO) utarbeidet 10 bud for elektrifisering av norskekysten. (Ill:Bellona).
Bellona etterlyser forsterket infrastruktur for fornybar energi i havnene og foreslår «elbil-virkemidler» til sjøs. Det kan gi redusert havneavgift, fritak for elavgift, og subsidiert landstrøm og ladestrøm.
Utslippsfri Kyst 2040 er mulig, men det krever forsterket infrastruktur for fornybar energi i havnene. En satsing på Utslippsfri Kyst 2040 bidrar til å oppfylle nasjonal mål, gir nye arbeidsplasser og verdiskaping for fremtiden, og vil medføre utvikling av ny teknologi og produkter med stort potensial for eksport. 
 
Må ha ny infrastruktur
Politikerne har vedtatt ambisiøse mål for utslippskutt i skipsfarten. Men da må det handles!
- For å oppnå disse målene vil det være behov for en massiv utbygging av ny infrastruktur for fornybar energi, sier Jan Kjetil Paulsen i miljøstiftelsen Bellona.
- Havnene må kunne tilby flere alternativer som for eksempel landstrøm når skipene ligger ved kai, ladestasjoner til de som har store batteripakker samt mulighet for forsyning av nye karbonfrie energibærere som hydrogen, ammoniakk eller andre løsninger, sier Paulsen, i en pressemelding.
 
 
Siden alt dette krever fornybar energi i form av elektrisk strøm, vil det være en forutsetning at den bakenforliggende infrastrukturen i elnett og kraftforsyning dimensjoneres til å takle disse nye behovene. 
– Smart styring, lokal elektrisitetsproduksjon og batterier i havnene kan også optimalisere nettinvesteringene, sier Tore Strandskog, næringspolitisk direktør i Nelfo.
Og næringslivet er klar med løsningene, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen. – Her er norske aktører tidlig ute, blant annet med maritime ladestasjoner og batteriteknologi. Her bygger vi ny næring med et stort potensial for eksport.
 
Lanserer ti punkter
Bellona har sammen med Nelfo og Elektroforeningen (EFO) utarbeidet 10 bud for elektrifisering av norskekysten. Disse blir videre presentert og debattert av politikere og næringsaktører på et eget arrangement under Arendalsuka onsdag 15. august.
 
10 punkter for å oppnå Utslippsfri Kyst 2040:
1. Overordnet mål: Norskekysten skal være utslippsfri innen 2040.
2. Lag en nasjonal plan for infrastruktur: 
o Havna som forsyningspunkt for fornybar energi: Landstrøm, ladestrøm, hydrogen og andre klimanøytrale energibærere, også for landtransport.
o Kystgrid: Sørge for at strømnettet på kysten oppgraderes med tilstrekkelig kapasitet.
3. Innfør «elbil-virkemidler» til sjøs. For eksempel redusert havneavgift, fritak for elavgift, og subsidiert landstrøm og ladestrøm i en overgangsperiode.
4. Avvikle støtteordninger for bruk av fossil energi. For eksempel bør refusjon av mineraloljeavgiften for fiskere erstattes med støtte til ombygging og nybygging av elektriske fartøy.
5. Utstyre nettselskapene med mandat og økonomi til å føre nok elektrisk kraft til havnene.
6. Etablere nasjonale retningslinjer for salg av strøm til skip.
7. Gradvis øke avgiftene på bruk av fossil energi, og disponere avgiftsmidlene i fond som finansierer infrastruktur og maritime nullutslippsløsninger.
8. Bidra til kompetanseheving og forskning rundt maritime nullutslippsløsninger.
9. Utvikle ny eksportindustri, verdiskapning og arbeidsplasser.
10. Ta en lederrolle i IMO, EU og andre organer for å harmonisere internasjonalt lovverk og standarder for landstrøm og ladestrøm.
Note 1: Kystruten skal redusere klimagassutslipp med 25% fra 2021, det skal være nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026, og Norges utslipp av klimagasser skal reduseres med 40% innen 2030 og 85-90% innen 2050.
 
 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår