Lyser ut nytt vegprosjekt i Øvre Alta

 
Lyser ut nytt vegprosjekt i Øvre AltaArbeidet med utbedring og omlegging av riksveg 93 og å bygge gang- og sykkelveg mellom Salkobekken og Øvre Alta er lyst ut.
Statens vegvesen inviterer til konkurranse om jobben med å utbedre og legge om riksveg 93 og bygge ny gang- og sykkelveg på strekningen Salkobekken – Øvre Alta. Oppdraget er lyst ut i Databasen for offentlige innkjøp (Doffin) i dag.

I tillegg til 1300 meter veg, omfatter prosjektet tiltak som skal gi tryggere skoleveg og triveligere nærmiljø, samt tilrettelegging for besøkende og turistnæringa ved Altaelva. Etter planen skal den nye vegen være klar for trafikk til skolestart i 2018.

I oppdraget inngår også etablering av vann- og avløpsanlegg for Alta kommune, som skal legges under traséen for gang- og sykkelstien.

- Dette er et svært etterlengtet prosjekt, som det har vært et stort lokalt engasjement rundt og som betyr mye for denne delen av Alta. Nå ser vi fram til å komme i gang, sier avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark.

Skoleveg og elvefiske
Vegen er skoleveg for mange barn i området. For å bedre trafikksikkerheten skal det bygges en undergang for gående og syklende. Det skal også lages to bussholdeplasser.

Med utvidelsen av gang- og sykkelvegen, vil det være sammenhengende gang- og sykkelveg fra Alta sentrum til Øvre Alta.

Øvre Alta er et populært område for turgåere og for turister som vil se laksefisket. Derfor skal det etableres et utkikkspunkt med utsikt over en av de beste fiskeplassene i Altaelva.

Krevende grunnforhold
Vanskelige grunnforhold, blant annet med kvikkleire, har gjort at planleggingen har tatt lengre tid og at prosjektet blir mer omfattende enn først beregnet. For å avlaste terrenget, skal store deler av strekningen senkes og flyttes til en ny trasé. Det skal også skiftes ut masse der denne er for dårlig, for at den nye vegen skal få et best mulig fundament.

Totalrammen for hele prosjektet er 90 millioner kroner. I tillegg kommer det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Forventer stor interesse
AvdelingsdirektørOddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen i Finnmark forventer stor interesse for dette oppdraget både blant lokale firma og i entreprenørmarkedet for øvrig. Fristen for å levere anbud er 23. juni klokka 12.

Oppdraget ligger i Databasen for offentlige innkjøp (Doffin).

Statens vegvesen håper på oppstart av prosjektet i begynnelsen av august.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle