LINK med byutviklingsgrep

 
LINK med byutviklingsgrep
LINK arkitektur er et av 3 arkitektteam som har fått i oppdrag å se på en mulig utvikling av Midtbyen. Hensikten med parallelloppdraget er å få frem gode ideer og vise utviklingsgrep for Midtbyen.

Parallelloppdrag er ingen konkurranse og det kåres ingen vinner. Resultatene fra parallelloppdraget skal imidlertid fungere som grunnlag for en områdereguleringsplan for Midtbyen.

Vårt forslag, VRIMMEL, er visjonen om et opplevelsesrikt område med gode sosiale møteplasser, yrende liv og Midtbyen som generator for et fremtidig og vitalt Kongsvinger. Her utvikles det et moderne urbant nabolag med en egen identitet, godt knyttet til omgivelsene rundt, og hvor mennesket står i fokus.

Området er sammensatt av mangfoldig og variert arkitektur, leilighetsstruktur og beboersammensetning: familier, gamle, barn og unge, studenter, pendlere, enslige. Utgangspunktet er en «sosial» boligplan. Vi samles kulturelt i fremtiden rundt mat, rekreasjon, kulturelle og sosiale møtesteder. Små boliger og store felles møtesteder gir gode rammer for byliv i VRIMMEL.

Kilde: LINK arkitektur

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle