Lave marginer og økt risiko i bygg og anlegg

 
Lave marginer og økt risiko i bygg og anleggIllustrasjonsbilde. Foto: Odd Borgestrand
Bygg- og anleggsanalysen for 2019 fra analyseselskapet BDO AS viser at veksten i bransjen fortsetter, men at marginene er lave og at risikoen øker

Av Odd Borgestrand

Det er konklusjonen fa de to bransjeansvarlige i BDO, Henning Dalsegg og Thomas Lidsheim. I den 36 sider omfattende rapporten slår BDO fast at bygg og anlegg er bransjen som bygger landet og som legger til rette for det vi skal leve av i framtiden.

Hovedobservasjonene

Det viser seg at bransjen vokser med over 10 prosent for tredje år på rad, men analysen viser også at marginene faller.
Bransjen som helhet vokste med 13 prosent fra 2017 til 2018. Verdikjeden vokste med 10,3 prosent siste år og det er anlegg som drar veksten. De store tar større andel og hadde en vekst på 12,2 prosent.  Det er høy konkurranseintensitet og bransjen er preget av prispress og lave driftsmarginer. Lønnsomheten er fortsatt fallende. Anlegg leverer i år tilnærmet like marginer som for 2017, mens for bygg har vi i år sett en betydelig nedgang for de store, heter det i rapporten.

Kritisk for flere

- Det er kritisk for mange selskaper i verdikjeden og vi mener at mange av disse ikke får betalt for risikoen de påtar seg. De store prosjektene blir større og de store prosjektene står for en stadig større del av markedet samtidig som markedet sentraliseres og internasjonaliseres. Det er ikke samsvar mellom økt etterspørsel etter store prosjekter og antall store norske selskaper, mener Henning Dalsegg og Thomas Lidsheim.
De slår også fast at konkurransen fra utlandet er reell, men de ser at flere norske aktører går i samarbeid med de utenlandske selskapene for å sikre kontrakter. Oppkjøp og konsolidering har økt og forventes å øke. Størrelse er viktig for å kunne påta seg større prosjekter, redusere prosjektrisiko og investere i teknologisk utvikling, mener de.

Usikre utsikter

De sier videre i sin rapport at historisk høyt antall konkurser, samtidig som marginene er fallende er en farlig kombinasjon. Politisk uro ute og hjemme bidrar også til økt usikkerhet. Offentlig sektor sitt fokus på laveste pris samtidig som de har overført mer av prosjektrisikoen til leverandørene gjør det vanskelig for en hel bransje å komme ut av den negative spiralen. Som største kjøper må staten ta et ansvar for å tilpasse oppdragene til hva næringslivet kan levere og utvikle kontraktsmoduler som sikrer at kvalitet og bærekraftige løsninger lønner seg, understreker de.

Framtidens vinnere

Det er utsikter til fortsatt god vekst og tilgang på oppdrag. Aktører som leverer kvalitet og bærekraftige løsninger samtidig som de har kontroll på prosjektstyring og risiko vil kunne levere gode resultater. Vinnerne vil være de aktørene som evner å bygge gode prosjektledere, systemverdi og kundeverdi og konkurrere på andre parametere enn pris. Staten har et ansvar for å akselerere denne utviklingen gjennom å vri fokus fra pris til kvalitet og bærekraftige løsninger, heter det i rapporten.

Avtagende befolkningsvekst

I rapporten fra BDO heter det videre at antall mennesker er den absolutt viktigste indikatoren for bygg-, anlegg og eiendomsbransjen. Det gjelder både nasjonalt, regionalt og lokalt.
- Det er menneskene som har behov for hus, arbeidsplasser og infrastruktur. Fallende fødselstall i kombinasjon med strengere innvandringspolitikk demper veksten. Men de regionale forskjellene er store. Sentraliseringen innebærer at byene fortsatt vokser på bekostning av bygdene. Dette forventes å fortsette. Stabil makro hjemme og stor investeringskapasitet betyr at Norge fortsatt gpr godt. Sterke statsfinanser, en oljepris som er tilbake på normalt høyt nivå, fallende arbeidsledighet og svakt stigende rente, gir stor investeringskapasitet, mener de to bransjeansvarlige i BDO.

De slår fast at Staten bevilger rekordhøye midler til investeringer direkte gjennom statsbudsjettet og indirekte gjennom kommuner og offentlige foretak. I tillegg går næringslivet godt etter en noe krevende periode, særlig i enkelte regioner. Lave renter i de siste 10 årene og utsikter til lave renter er også viktig for eiendomsmarkedet. Alt ligger til rette for at 2020 skal bli et godt år.

Miljøaspektet

Bransjen står også for 40 prosent av CO2 utslippet og vil derfor være en viktig aktør til at Norge skal nå de fremtidige klimamålene.
- Hvordan vi bygger er derfor avgjørende for fremtidens energikonsum og fremtidens utslipp fra det norske samfunnet. Valg av løsninger påvirker energiforbruk og utslipp i hele byggets eller anleggets levetid. I et lite land som Norge med høy teknisk og industriell kompetanse, krevende klima og en befolkning og et næringsliv som både er opptatt av miljø og som elsker ny teknologi, ligger forholdene til rette for at landet og bransjen skal lykkes, mener Henning Dalsegg og Thomas Lidsheim.

Bransjepolitikk

De understreker imidlertid at bransjen selv må ta det første store skrittet og synliggjøre sin rolle. Politikerne må legge til rette for utvikling av nye løsninger gjennom økonomisk stimulans, reguleringer og krav. De konkluderer dermed med at årets analyse tydelig viser at veksten i bransjen fortsetter, men det er bekymringsverdig at marginene er lave og risikoen øker.

Kort om analysen:

• BDO har basert analysen på økonomiske nøkkeltall og andre statistikker. Med disse dataene mener BDO at selskapet kan tilføye god og verdifull innsikt til aktører som er i bransjen, og andre interessenter av bransjen. Analysen inkluderer i år om lag 4000 selskaper. Dette er selskaper som har hovedvekten av sin omsetning relatert til bransjen, samt har en omsetning over 30 millioner norske kroner. Disse selskapene utgjør samlet ca 80 prosent av omsetningen i bransjen nasjonalt.

• Selskaper med omsetning under 30 millioner er også viktige, men utviklingen for disse selskapene følger de lokale markedsforholdene. Alle selskapene i bransjen er en del av en verdikjede. Prosjektene skal planlegges, gjennomføres, driftes og til slutt rives eller rehabiliteres. I tillegg til verdikjeden er det to segmenter vi også dekker i analysen; nemlig produktselskapene og utleieselskapene. Alle selskapene som inngår i analysen er klassifisert til den delen av verdikjeden som best representerer selskapets hovedaktivitet målt i omsetning.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår