- Kravet om tilstandsvurderinger må skjerpes

 
- Kravet om tilstandsvurderinger må skjerpesBildet: – Dessverre er det altfor få grundige tilstandsvurderinger av det elektriske anlegget ved kjøp og salg av næringseiendommer, sier Jon Henrik Leere, daglig leder i Norsk Elektro - Kontroll AS
– Flere kjøper seg dyre næringsbygg, uten noen form for kunnskap om den reelle tilstanden på el-anlegget på bygningsmassen.

Det sier daglig leder Jon Henrik Leere i Norsk Elektro - Kontroll AS, i en pressemelding.

Norge har ca 750 000 næringsbygg, dvs andre type bygg enn bolig og fritidseiendom der estimert maksimum 10 prosent har utført internkontroller av det elektriske anlegget.
– I landbruket er mer enn 20 000 driftsanlegg kontrollert, noe som tilsvarer mer enn 50 prosent utførte kontroller. Landbrukssektoren er flinke til å avdekke feil og mangler på sine anlegg. Vi må få til tilsvarende ordninger på næringseiendommer med både internkontroller og overvåkningssystem. Her ligger det milliardbeløp å spare i reduserte brannerstatninger, og senskader etter strømgjennomgang av mennesker og dyr, sier Leere, som ser at det nytter med slike kontroller.

Avkortning på forsikringsutbetaling

Forskrift om helse-, miljø og sikkerhet reguleres av åtte lover der brann- og elektrolovgivningen har en sentral plass.
– Oppstår det brann eller noen får strømgjennomgang på grunn av manglende internkontroll, kan det medføre avkortning i forsikringsutbetalingen. I Sverige avdekkes det årlig 800 strømgjennomganger der skadeomfanget er så alvorlig at personene måtte på sykehus til observasjon. Skadeomfanget i Norge er ikke mindre.
Arbeidsmiljømyndighetene opererer med 3000 årlige strømgjennomganger i Norge som burde hatt sykehusobservasjon for å unngå hjerteflimmer og andre potensielle skader. Dette er et forsømt område der man med enkle internkontrolltiltak kan avverge alvorlige uhell, sier han.

Leere arbeider også med brannetterforskning, og ser at flere og flere får avkortning eller krav om erstatning pga manglende internkontrollsystem.

Bidrar til å redusere antall branner

Gårdeier har ansvaret med å gjennomføre internkontroller, men myndighetene bør i sterkere grad markedsføre dem. I landbrukssammenheng har forsikringsselskapene spilt en sentral rolle med å få bukt med branner.
- Når vi utfører internkontroller bruker vi termografikamera for å avdekke varmegang i sikringsskap. I tillegg sjekker vi en god del andre forhold som kan medføre farlige situasjoner, sier Leere.
Norsk Elektro-Kontroll AS ønsker å snu denne trenden.
– Som forsikringstaker er det viktig at man kjenner til forsikringsvilkårene. Jeg kjenner til flere gårdeiere/ kommuner som har fått avkortning på forsikringsutbetalingen på grunn av mangel på overspenningsvern med tordenværskader, sier Leere. 

Usynlige kostnader

– Hvordan skal selger og kjøper forholde seg til det elektriske anlegget når næringseiendommer legges ut for salg?
– Dessverre er det altfor få grundige tilstandsvurderinger av det elektriske anlegget ved kjøp og salg av næringseiendommer. De fleste forventer at anlegget er i orden, men vi har avdekket store og usynlige kostnader ved internkontroller. Vår konklusjon er at det elektriske anlegget må inngå som en del av avtalen ved salg av næringseiendommer. Ellers kan kjøper i etterkant få store overraskelser. Nylig foretok vi en internkontroll i et næringsbygg verdsatt til over 40 millioner kroner. Bygget ble tilbakelevert til eier etter at det var utleid en periode. Her ble det avdekket skader og mangler på det elektriske anlegget for flere millioner kroner, sier Leere. Han mener det er viktig med klare retningslinjer ved salg og kjøp av næringseiendommer.
– Det er viktig å få en upartisk aktør til å kontrollere at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig tilstand. Et viktig råd er å benytte kvalifiserte selskaper som er spesialister på internkontroll og eltakst.

Risikovurdering

Norsk Elektro – Kontroll AS har spesialisert seg på internkontroller og foretar risikovurdering sammen med kunde.
– Vi foretar først en risikovurdering der vi avdekker kundens behov og største svakheter, hvorpå vi foreslår en forebyggingsplan med bl.a. å avdekke brannfeller, fare for strømgjennomganger og funksjonssikkerhet. Nylig oppsto det en skolebrann med skader på over 5 millioner kroner. Her manglet kommunen internkontrollrutiner i tillegg til dårlig utført elektroarbeid. Kommunen fikk hele kostnaden med skaden, da de fint kunne ha avverget situasjonen med et fungerende internkontrollsystem inkludert termogarfering, sier Leere til slutt.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår