Kommentar til Finanstilsynets rapport

 
Kommentar til Finanstilsynets rapportFoto: CF Wesenberg/Kolonihaven
Finanstilsynet peker i rapporten «Finansielt utsyn 2016» på at den høye veksten i boligprisene øker risikoen for senere brå og kraftig boligprisnedgang og økonomisk tilbakeslag.

Kreditt- og boligprisveksten har bidratt til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, samtidig som det er store regionale forskjeller. Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) vil knytte noen kommentarer til dette.

- Norges Eiendomsmeglerforbund har lenge pekt på utfordringene med store regionale forskjeller i boligmarkedet. Markedet er relativt balansert i store deler av landet, men prisveksten er uforholdsmessig sterk i Oslo-regionen. Med svak tilbudsside, sterk kjøpekraft, historisk lave renter og forventninger om vedvarende lave renter, er det utsikter til fortsatt sterk boligprisvekst i dette området. Utviklingen hever terskelen for å komme inn i boligmarkedet, og den sterke prisutviklingen bygger fallhøyde for fremtiden.

- Norges Eiendomsmeglerforbund mener at hovedutfordringen er å øke boligforsyningen i Oslo-regionen, og er bekymret for den lave byggetakten i Oslo spesielt. Oslo kommune må ta et mer offensivt grep om utviklingen, og sørge for at det igangsettes langt flere byggeprosjekter for å møte befolkningsveksten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle