Kjøper indrefilet i Bjørvika

 
Kjøper indrefilet i BjørvikaSammen med OSU eier HAV Eiendom også selskapene Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur.
- Dette er en strategisk viktig avtale for oss. Ettersom vi allerede eier de omkringliggende tomtene, får vi nå full kontroll over fremdriften i Bispevika. Vi kan styre prosjektene i den rekkefølgen som er til det beste for området, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling, som nå blir en enda større aktør i Fjordbyprosjektet.

Sikrer optimal utvikling
Eva Hagen, administrerende direktør i HAV Eiendom, forteller at det var naturlig for selskapet å henvende seg til OSU.

- Siden OSU eier alle de omkringliggende tomtene, samt at hele området er regulert under ett, er det bra at ett eierselskap står for utbyggingen. Det sikrer en helhetlig og optimal utvikling av Bispevika, sier hun.

HAV Eiendom selger de to tomtene fordi selskapet har som strategi å utvikle næringseiendom. Utbygging og salg av boliger er ikke en del av selskapets virksomhet.

Beliggende i sjøkanten
Thorsen beskriver de to tomtene som noen av de fineste i Bjørvika. De er beliggende i sjøkanten med fantastiske solforhold og direkte tilgang til Havnepromenaden. Store deler av tomtene skal etableres ut i sjøen, utenfor det som er definert som Bispekaia og Losbrygga.

Det er regulert inn ca. 340 boliger på de to tomtene, slik at OSU totalt skal bygge ca. 1.500 boliger i Bispevika.

Unike boliger
Boligene på de to tomtene skal fordeles på 14 bygg. Prosjektet får sjøkanaler og -basseng mellom husene, noe som vil gi boligene et unikt særpreg.

Etter et parallelloppdrag valgte HAV Eiendom prosjektet ”Skjærgården”, som er utarbeidet av det danske arkitektkontoret Tegnestuen Vandkunsten. Prosjektet er med på å gi Bispevika en egen identitet og gjør at området skiller seg ut fra den tradisjonelle karrébebyggelsen som ofte velges i nybyggprosjekter sentralt i Oslo. Det har et lekent uttrykk og består av punkthus i forskjellige størrelser, med skråtak og ulike møneretninger. I tillegg varierer uterommenes form og størrelser, noe som gir området et annerledes og unikt preg.

En levende bydel
I de 14 byggene kommer det også butikker, serveringssteder og kulturtilbud på gateplan. OSU skal dermed utvikle hele bygulvet i Bispevika, og det skal henge godt sammen med tilbudet som selskapet er i ferd med å utvikle i Barcode.

- Vi blir nå i stand til å ta et helhetlig grep for å skape et komplett tilbud. Et bredt publikumsrettet tilbud på begge sider av Dronning Eufemias gate vil være et viktig bidrag til å skape en levende bydel, sier Thorsen.

Første boligprosjekt neste år
Overdragelsen omfatter feltene B6a og B6b og skjer ved salg av to aksjeselskap. Partene er enige om ikke å kommentere salgssummen.

Grunnarbeidene for de nye boligene i Bispevika på ett av de andre feltene til OSU er allerede i gang, og selskapet planlegger å legge det første boligprosjektet ut i markedet i løpet av 2016.

Om Oslo S Utvikling
Eiendoms- og utviklingsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU) ble etablert i 2001 og eies av Entra Eiendom AS, Linstow AS og ROM Eiendom AS med 1/3 hver. OSUs formål er å bygge ut eiendommene som tilhørte NSB Eiendom, nå ROM Eiendom, på sørsiden av jernbanens sporområde på Oslo S - fra Oslo Atrium og østover mot Middelalderparken.

OSU er nå i ferd med å ferdigstille Barcode-rekken og er samtidig kommet i gang med den omfattende utbyggingen i Bispevika.

Totalt skal OSU utvikle ca. 380.000 kvm av de totalt ca. 900.000 kvm nærings- og boligarealer som ligger innenfor Bjørvika-reguleringen.

Om HAV Eiendom
HAV Eiendom AS er Oslo Havn KFs datterselskap og driver med eiendomsutvikling i Bjørvika. HAV Eiendom har som formål å delta i byutviklingen i Bjørvika-området gjennom utvikling, utleie, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika-området og virksomheten som står i forbindelse med dette, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet. HAV Eiendoms område i Bjørvika utgjorde opprinnelig 156 dekar, tilsvarende 570.000 kvm. Sammen med OSU eier HAV Eiendom også selskapene Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur. Det sistnevnte selskapet har som formål å ha et samlet ansvar for styring med all bygging av teknisk infrastruktur i Bjørvika.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle