Juryen er klar

 
Juryen er klarfra venstre Ann Ingeborg Hjetland, Knut Strand Jacobsen, Jon Sandnes og Gunnar Glavin Nybø. Kristin Malonæs var ikke tilstede da bilde ble tatt. Foto: BNL.
TEMA BYGG REIS DEG 2017: I går møttes juryen til Byggenæringens Innovasjonspris 2017 for å konstituere seg og gjennomgå kriterier for årets konkurranse.

Direktør for customer operations i Innovasjon Norge, Kristin Malonæs, ble valgt som leder.

De øvrige jurymedlemmene er ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Ann Ingeborg Hjetland, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, JonSandnes og styreleder i Virke Byggevarehandel, Knut Strand Jacobsen.

- Det er en stor ære å få lede en så faglig dyktig jury, som skal evaluere de innkomne søknadene. Vi ønsker å få inn små og store bidrag, som fremmer en mer innovativ, digitalisert og bærekraftig byggenæring. Det er mye fokus på å ta i bruk digitale verktøy og ikke minst å digitalisere sammen. Det betyr at vi er ekstra interessert i verktøy og prosjekter, som gjør nettopp dette og som på den måten bidrar til en mer konkurransekraftig byggenæring, sier juryens leder Kristin Malonæs.

- Som representant for Innovasjon Norge er jeg også spent på om vi får inn søknader som bekrefter min antagelse om at norsk byggenæring har et uforløst potensiale som eksportnæring, avslutter Malonæs.

Invitasjonen til Byggenæringens Innovasjonspris 2017 med tilhørende kriterier blir lansert onsdag 29.mars på www.byggreisdeg.no.

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle