Investerer i 12 polske kjøpesentre

 
Investerer i 12 polske kjøpesentre
Børsnoterte Echo Polska Properties (EPP) annonserer i dag oppkjøpet av 12 store kjøpesentre, som vil bli gjennomført i tre omganger fra 2018.

Eiendomsporteføljen er anskaffet fra et konsortium bestående av blant annet Redefine Properties og avtalen beløper seg til 692 millioner Euro. Transaksjonen er planlagt å bli gjennomført innen midten av 2020, og EPPs eiendomsportefølje vil da inneholde 27 kjøpesentre med et areal på opp mot èn million kvadratmeter.

Det nederlandske eiendomsinvesteringsselskapet Echo Polska Properties (EPP) utvider sin nåværende eiendomsportefølje med oppkjøp av 12 kjøpesentre (446 500 kvadratmeter) på strategisk viktige steder i Polen. Oppkjøpet er en viktig del av EPPs vekststrategi, og medfører betydelig utvidelser i selskapets eiendeler innen detaljhandelen.

– Polens økonomi er i sterk oppgang og det ønsker vi å ta del i. Den gjennomsnittelige husholdningsinntekten i landet øker og dermed også detaljhandelen. Etter tredje kvartal i 2017 økte det totale transaksjonsvolumet i Polens detaljhandel til omkring 1,2 milliarder Euro. Det finnes et investeringspotensial i Polen som jeg tror mange utenlandske investorer ikke har fått med seg ennå. I takt med at økonomien forsetter å vokse, tror jeg at investorer fra blant annet Norden og Storbritannia i større grad vil overveie dette markedet. Vårt oppkjøp av kjøpesentere innebærer at vi styrker vår posisjon før markedet stiger yttereligere, sier Hadley Dean, administrerende direktør i EPP.

Investeringsporteføljen omfatter åtte regionale M1 kjøpesentre (over 40 millioner årlige besøkende og et område på 30.000-55.000 kvadratmeter) og fire Power Park kjøpesentre (20.000-35.000 kvadratmeter). Den gjennomsnittlige leieprisen på eiendommene er så lav som 9,10 Euro per kvadratmeter per måned og gjennomsnittlig leie / salgsforhold er under 9%. Vilkårene for transaksjonen omfatter en leieavtale med Metro AG-handelsgruppen frem til april 2024.

– Avtalen er vel overveid, og baserer seg på den geografiske tilgjengeligheten til våre prospekt. Oppkjøpet betyr at EPP tredobler sine fasiliteter, og når vi åpner i Warszawa, vil vår detaljhandel bli tett knyttet til opptil 39 prosent av den polske befolkningen, sier Hadley Dean, konsernsjef for EPP.

De oppkjøpte fasilitetene til EPP har gitt mulighet til å forlenge leiekontrakter, og det er et sterkt insentiv til eiendomsforvaltning ettersom den gjennomsnittlige butikkleien ligger under markedsprisen. EPP sikret en avkastning på 7,1% i avtalen.

Transaksjonen vil finne sted i tre etapper, hvorav sistnevnte skal sluttføres innen midten av 2020.

Januar 2018 - EUR 358,7 millioner bestående av M1 Czeladź, M1 Kraków, M1 Łódź og M1 Zabrze med et totalareal på 194.400 kvadratmeter og en netto eiendomskapital på 25,1 millioner euro.

Juni 2019 - 222,5 millioner euro inkluderer M1 Bytom, M1 Czestochowa, M1 Radom, PP Kielce, PP Olsztyn og PP Opole, totalt 184.000 kvadratmeter og en netto eiendomskapital på 16,3 millioner.

Juni 2020 - 110,9 millioner euro bestående av M1 Poznan og PP Tychy med et areal på 68.100 kvadratmeter og en netto eiendomskapital på 7,6 millioner euro.

Det første trinnet i transaksjonen finansieres av en kombinasjon av lån (62 prosent) og egenkapital gjennom salg av fast eiendom og aksjeinvesteringer i EPP for Oaktree og LVS II Luxembourg II S.à.R.l verdt 112,5 millioner Euro. Finansieringen betyr at EPP ikke har behov for å vende seg til markedet for kjøp av kapital.

Den direkte investeringen i EPP av LVS II Luxembourg II S.à.l og midler forvaltet av Oaktree viser høy grad av tillit til EPPs forretningsutvikling. Redefines eierandel i EPP vil falle til +/- 35%, men Redefine har forpliktet seg til å investere ytterligere 40 millioner Euro for fremtidige oppkjøp for å gjenvinne sin posisjon på rundt 40 prosent i selskapet.

Etter sluttføringen av første fase, kommer avkastningen på egenkapital før skatt og transaksjonskostnad til å være 13,5%. På kort sikt fører oppkjøpet til en økning i EPPs belåningsgrad fra 51% til 54%, men EPP vil takle økningen og planlegger å redusere lånet til under 50% i overskuelig fremtid.

- Oppkjøpet passer perfekt inn i vår investeringsstrategi. M1-porteføljen har store ekspansjonsmuligheter som vi vil utvikle over tid, noe som vil bidra til økt driftsresultat (NOI) og styrke konkurranseevnen til hver enkelt eiendom, sier Hadley Dean.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle