Igangsettingen av boliger falt i oktober

 
Igangsettingen av boliger falt i oktoberill.foto Shutterstock
Både salg og igangsetting av nye boliger i er langt lavere i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Dette viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

- Hittil i år er det solgt 21 prosent færre boliger enn i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Salget av leiligheter og eneboliger ligger hhv. 35 prosent og 12 prosent under fjoråret. - Et lyspunkt er at det er solgt 13 prosent flere småhus i år enn i fjor på samme tid, fortsetter han. De siste 12 månedene er det solgt 30 563 boliger.

- Etter 7 måneder med nedgang i salget, slår dette nå ut på igangsettingen av nye boliger, sier Jæger. Hittil i år ligger igangsettingen 3 prosent under fjoråret. Igangsetting av leiligheter og eneboliger ligger hhv. 3 prosent og 13 prosent under fjoråret, mens igangsettingen av småhus ligger 29 prosent over fjoråret. De siste 12 månedene er det igangsatt 29 609 boliger.

Vi ser en fortsatt vekst i hytte- og fritidsboligmarkedet. Hittil i år ligger salget og igangsetting av fritidsboliger hhv. 5 prosent og 11 prosent over fjoråret. Ser vi på siste 12 mnd. ligger salg og igangsetting hhv. 7 prosent og 24 prosent over.

– Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever i igangsetting av boliger. Boligbygging er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sier Jæger, og ønsker å gi følgende råd til politikerne:
1. Den midlertidige boliglånsforskriften kan ligge frem til sommeren, men bør ikke videreføres.
2. Husbankens rolle bør vurderes. Det bør innføres ordninger som gjør at Husbanken kan bidra til at det igangsettes bygging av nok nye boliger.
3. Kommunene må ikke stoppe opp å regulere nye tomter til boliger. Da får vi det samme problemet om noen år igjen.
4. Det må bli billigere å bygge. Mange pålegg gjør det unødvendig dyrt uten at det gir direkte utslag på bokvaliteten.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle