Igangsetting av nye boliger ligger 11 % over fjoråret

 
Igangsetting av nye boliger ligger 11 % over fjoråretIllustrasjonsbilde / Shutterstock
Igangsetting av nye boliger hittil i år ligger 11 % over fjoråret, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

- Igangsetting av småhus og leiligheter ligger hhv. 33 % og 17 % over fjoråret, mens eneboligigangsettingen ligger 10 % under, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. - De 12 siste månedene er det igangsatt 32 337 boliger, fortsetter han.

Hittil i år ligger salget 8 % under fjoråret. Salget av småhus øker (+ 26 %), mens salget av leiligheter og eneboliger ligger hhv. 16 % og 13 % under fjoråret. – Det er et fortsatt godt ny-bolig salg, konstaterer Jæger. De siste 12 måneder er det solgt 34 602, nye boliger, sier han.

- Vi ser med bekymring på situasjonen for førstegangsetablererne, sier Jæger. Mange unge som ønsker å kjøpe seg sin første bolig har ikke nok egenkapital, og Boliglånsforskriften slår hardt, spesielt i distriktene. - Nå må Husbanken på banen for å komme med ordninger for unge med lav egenkapital, avslutter Jæger.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle