Her kan det bli 150 hytter

 
Her kan det bli 150 hytter
AKTUELLE PROSJEKTER: I De første hyttene er på plass i Mjuken Hyttegrend i Rennebu. Et område som er regulert for inntil 150 hyttetomter.

Av Tore Kubberød

 Reguleringsplanen for Mjuken ble godkjent i 2010. Tomtedelingsplan for nederste del av hyttefeltet ble godkjent i 2011. Tomtedelingsplanen omfatter i alt 70 store og små tomter. Så langt er det bygd seks hytter i området, tre tomter til er solgt og det ligger ennå 11 tomter som er oppmålt og byggeklare. Totalt er det plass for rundt 150 hytter i området avhengig av størrelse og utnyttingsgrad. Hyttetomtene er innplassert slik i terrenget at de ikke stenger utsikten for hverandre. Terrengets relativt svake helling gjør dette mulig.

Gjennom landskapsanalysen som ble gjennomført i forkant av reguleringsplanarbeidet var det en nøye vurdering av plassering av hytteområdet, infrastruktur og grøntområder. Det var også viktig å ta hensyn friluftslivet med enkel adkomst til turterrenget både sommer og vinter. Hyttefeltet ligger ypperlig til, helt inn til utfartsterrenget for Berkåk. Innenfor reguleringaplanområdet ligger det også kulturminner som huleveier, kulmiler mm som det måtte tas hernsyn til

Mjuken Hyttegrend ligger på Berkåk i Rennebu kommune, 80 kilometer sør for Trondheim og 35 kilometer nord for Oppdal.  Det er oppkjørte skiløyper hele vintereren helt inn til hyttefeltet. Det er akkurat nå 11 oppmålte tomter som er klar for bygging.

Fakta

Mjuken Hytttegrend, del 1F-N

Rennebu, Sør-Trøndelag

Utbygger: Mjuken Utbygging og Drift AS

Entrepriseform: Selvbyggere

RI Reguleringsplan: Tag Arkitekter AS, avdeling Bergen

Om Byggfakta Live: Byggfakta Live-databasen inneholder mer enn 20 000 norske bygg- og anleggsprosjekter. Byggfakta Live leverer oppdatert informasjon om ca. 250 nye og 1100 eksisterende prosjekter hver uke til våre kunder.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle