Hengebru eller samvirkebru?

 
Hengebru eller samvirkebru?Bildet: Hengebru er ett av brualternativene som vurderes over Vestfjorden i Tønsberg.
AKTUELLE PROSJEKTER: Bypakke Tønsberg-regionen utreder og planlegger en ny fastlandsforbindelse. Valg av brutype står nå sentralt.

Av Bjørn Laberg

I reguleringsplanen må det vises hvilken brutype som er lagt til grunn. Dette skyldes både at prosjektet skal kostnadsberegnes med 10 prosent nøyaktighet og at ulike brutyper vil gi ulike konsekvenser for omgivelsene.

- Det er en stor jobb å prosjektere brua, og hvis målsetningen om å ha et høringsutkast klart til sommeren 2020 skal nås, må brutype velges forholdsvis raskt, skriver Bypakke Tønsberg-regionen på sine nettsider.

Lander på to brualternativer

Den nye brua over Vestfjorden utgjør en betydelig del av kostnaden for å bygge en ny fastlandsforbindelse. I kommunedelplanen er totalkostnaden for brua beregnet til cirka 1,7 milliarder kroner, av en totalkostnad på 3,8 mrd. kr. I kommunedelplanen var det en hengebru som ble lagt til grunn. Det er derfor igangsatt et arbeid med å se om det finne andre brutyper som kan være billigere. Arbeidet er utført av Vegdirektoratet og av prosjektets hovedkonsulent COWI, og flere ulike brutyper er vurdert. Arbeidet har konkludert med at det er to aktuelle alternativer for brutype, samvirkebru og hengebru.

Bildet: Hengebrua spenner over hele fjorden. Tårnene er anslagsvis 110 m høye. På bildet er tårnene vist som H-tårn, de kan også utføres som A-tårn eller I-tårn. (Bokstaven beskriver formen på tårnene)

 

Bildet: Samvirkebru har fundamenter i fjorden og er uten tårn. Brua består av søyler av betong og en brukasse av stål med en støpt betongplate.

Betydelig usikkerhet

Det er betydelig usikkerhet knyttet til bygging av en så stor bru. En del usikkerheter er felles for begge bruer, de er ikke omtalt her. Dette kan være stålpris, nærføring til høyspentkabler, overgang fra tunnel til bru og å skaffe spesialutstyr som store nok kraner. For hengebrua er den største usikkerheten innfesting av kablene på Rambergbergsiden. Kablene skal festes i fjellkammer og på Rambergbergsiden der det allerede skal bygges tre tunneler for trafikk. Det vil være komplisert å få til alt som skal gjøres inne i fjellet. Det er foreløpig ikke sett i detalj på dette.

Grunnforhold og skipsstøt

For samvirkebrua er det to store usikkerheter, grunnforhold i Vestfjorden og skipsstøt. Det er krevende grunnforhold i Vestfjorden. Vanndybden er omtrent konstant på 12-15 m over hele fjorden, men dybden til fjell er svært varierende. Settes det fundamenter i Vestfjorden, må de også sikres for skipsstøt. Normalt gjøres dette ved å bygge selve fundamentet så solid at det tåler å bli påkjørt, men om det er en god løsning for fundamentene i Vestfjorden, er usikkert. Alternativet er at det bygges separate konstruksjoner som sikrer at større båter ikke kan treffe fundamentene. Det er foreløpig ikke sett i detalj på hvordan fundamentene skal sikres for skipsstøt, men kostnaden kan bli så høy at det kan avgjøre hvilken brutype som velges.

Penger å spare

Det er gjort en undersøkelse av skipstrafikken i Vestfjorden som viser at trafikken har vært ganske konstant de siste årene, og at med dagens skipstrafikk og en seilingshøyde på 40 m må brua dimensjoneres for et skipsstøt fra en båt på 10.000 tonn. Det aller meste av denne skipstrafikken skal til industrien på Kaldnes. For en samvirkebru vil det være mye penger å spare på å redusere størrelsen på dimensjonerende skip. Det krever i så fall en enighet om at det ikke er behov å dimensjonere for dagens skipstrafikk.

Ulik vektlegging

Oppsummert er usikkerheten knyttet til bygging av en samvirkebru vesentlig større enn til en hengebru. Både Vegdirektoratet og Cowi har regnet på kostnader. Til nå er det betydelig forskjell på kostnadsberegningene. Forskjellene går på tekniske ting og enhetspriser, som ekspertene har vektlagt ulikt.

• Vegdirektoratet legger til grunn at en hengebru vil komme på 900 millioner kroner, mens samvirkebru vil koste 646 millioner kroner.

• COWI prissetter hengebru til 723 millioner kroner, og samvirkebru til 837 millioner kroner.

(Kostnadene kan ikke sammenlignes direkte med totalkostnaden på 1,7 mrd. for hengebrua i kommunedelplanen. For å få totalkostnaden må man også legge til byggherrekostnader, prosjektering, usikkerheter, merverdiavgift og grunnerverv. Totalkostnadene ligger imidlertid i samme størrelsesorden eller noe lavere enn anslaget i kommunedelplanen. Kostnadene er uten tiltak for skipsstøt på samvirkebrua).

- For å gjøre et godt begrunnet valg av brutype, trengs mer kunnskap. Derfor bør begge brutypene være med i videre planlegging, skriver Bypakke Tønsberg-regionen videre.

Varsel om planoppstart utsettes i både Tønsberg og Færder kommune, men er planlagt på nyåret 2020. Man legger opp til at reguleringsplanen sendes på høring høsten 2020, med vedtak rundt årsskiftet 2020/21.

Kilder: ByggeNorge / Byggfakta Live / Bypakke Tønsberg-regionen.

FAKTA:
Fylke: Vestfold
Kommune: Tønsberg
Entrepriseform: Ikke kjent
Tiltakshavere: Tønsberg kommune, Færder kommune, Statens Vegvesen, Nye Viken Fylkeskommune (fra 2020)
RI reguleringsplan: COWI
Antatt oppstart: 2022

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner. Statens vegvesen er faglig instans for prosjektet og fylkeskommunen er prosjektansvarlig.

Aktuelle tiltak:

- Fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg
- Gang- og sykkelvegprosjekter
- Kollektivprioriteringer
- Restriktive tiltak
- Omprioritering og ombygging av eksisterende vegareal når ringveg er åpnet og trafikk kan flyttes.
- Trafikkløsninger på Teie, Presterødbakken, Hogsnesbakken og på Tjøme
- Trafikkløsninger fram til E18

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta Live.

 

Last også ned vår rapport om: De 100 kommunene som har de største prosjektplanene

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår