Harstadpakken - Signerte tunnelkontrakt

 
Harstadpakken - Signerte tunnelkontraktFv. Jose Maria Argüelles, daglig leder i Aldesa Norge, og Torbjørn Naimak, regionvegsjef for Statens vegvesen Region nord.
Onsdag 27. april ble kontrakten for oppdraget med å bygge Harstadåstunnelen i Harstad signert.

– Selv om dette er den første jobben de har fått for Statens vegvesen, så føler vi oss sikre på at vi har fått en seriøs og god entreprenør, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak, som signerte kontrakten på vegne av Harstadpakken.

Kontraktssigneringen fant sted i Bodø, og det er entreprenørselskapet Aldesa construcciones S.A. som skal bygge Harstadåstunnelen.

Skal redusere gjennomgangstrafikken

Tunnelen får en lengde på 1450 meter og vil avlaste og redusere gjennomgangstrafikken i sentrum, samtidig som den vil binde nordsiden og sørsiden i byen tettere sammen.

– Tunnelen er et av de viktigste delprosjektene i Harstadpakken, og vil i seg selv redusere unødig fremtidig gjennomgangstrafikk i sentrum med opptil 40 prosent, forklarer Naimak.

Tunnelen skal:

  • Redusere biltrafikken gjennom sentrum med minst 40 prosent (i 2040)
  • Bedre fremkommeligheten for den trafikken som nødvendigvis må gå i sentrum (næringstrafikk, kollektivtrafikk også videre)
  • Redusere trafikkstøy og støvproblemer i sentrum
  • Gjøre sentrum mer trafikksikkert, og dermed også mer attraktivt for gående og syklende
  • Forbedre bomiljø (mindre støv/støy/utslipp) i øvre bydel
  • Bedre trafikksikkerheten langs kommunale veger i øvre bydel av Harstad
  • Redusere biltrafikk og slitasje på kommunalt vegnett i øvre bydel, eksempelvis Seljestadveien, Gamle Kirkeveg, St. Olavs gate og Åsveien
  • Tilrettelegge for trygg og god fremkommelighet for biltrafikken i aksen nord-sør
  • Legge til rette for utvikling på nordsiden av byen
  • Redusere kostnader for næringstrafikken

Fremdrift

Anleggsarbeidet er forventet å starte i løpet av mai/juni og vil ta drøyt tre år å fullføre. Tunnelen skal etter planen stå ferdig høsten 2019.

SMS-varsling og informasjon

I løpet av mai har vi mer detaljer om anleggsarbeidet, og da vil vi informere bredt om dette. Alle berørte grunneiere vil få et informasjonsark i postkassen og vi vil informere gjennom nettsider og sosiale medier. I tillegg vil vi etablere en gratis SMS-tjeneste der vi sender ut en SMS litt før vi sprenger. Alt dette informerer vi mer om før anleggsstart.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle