Har du mistanke om at en kollega er ruset?

 
Har du mistanke om at en kollega er ruset?Seniorrådgiver Trygve Fredrik Myhren i Akan og Beate Furulund, HMS-leder i ISS Facility Services. (Foto: Olav Heggø)
Har du mistanke om at en av de du jobber sammen med har vært ruset på jobb? Da er du ikke alene. Hele fire av ti har hatt mistanke om det.

 

Dette kommer fram i en ny undersøkelse gjort av YouGov på oppdrag for ISS. Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (Akan) mener at det som regel går altfor lang tid før arbeidsgiver tar tak i ansattes rusproblemer.

– Først ryker ekteskapet, så levra og så jobben. Når jobben ryker er det virkelig utfor stupet. Derfor er det så viktig å starte tidlig, sier serniorrådgiver Trygve Fredrik Myhren i Akan.Undersøkelsen viser at 12 prosent mistenker en kollega på jobben for rusproblemer. 27 prosent har hatt slik mistanke tidligere.

 

Snakk med kollegaen

– Det er viktig å snakke med kollegaen det gjelder eller med en leder på arbeidsplassen. Det er ikke å sladre, men å ha en omsorgskultur på jobben, sier Beate Furulund, HMS-leder i ISS Facility Services.

ISS har med sine 10.000 ansatte hatt samarbeid med Akan i mange år. Nytt nå er at selskapet skal spørre om rusvaner i oppfølgingen av ansatte med hyppig sykefravær. Dessuten skal mange hundre mellomledere kurses i å se tegnene på at medarbeidere har rusproblemer.

– Det gjøres ikke noe stort nummer av spørsmålet. Vi vil flette det inn blant alle de andre under oppfølgingen, sier Furulund.

 

Flere menn

Bakrus og egenmelding er en klassisk kombinasjon. 30 prosent av korttidsfraværet skyldes alkoholbruk, viser norsk forskning. I tillegg er 15 prosent av langtidsfraværet relatert til alkohol.

8,2 prosent oppgir å ha vært ruset på jobb mer enn én gang, viser YouGov-undersøkelsen. Blant menn er andelen 12,3 prosent.

Hver tiende oppgir å være bakfull på jobb en gang i halvåret eller oftere. Her er andelen blant kvinner nesten like stor som hos menn. Yngre arbeidstakere er overrepresentert uansett kjønn.

– I gjennomsnitt tar det fem til ti år fra en bekymring for en kollega oppstår til sjefen tar den nødvendige samtalen. Man vet ikke hvordan man skal gripe det an. Når andre forholder seg passive, gjør vi det også, sier Trygve Fredrik Myhren i Akan.

 

På tvers av kulturer

ISS har ansatte fra over 100 nasjoner, men mener de likevel er en ganske vanlig bedrift når det gjelder rus på arbeidsplassen.

– Rus opptrer på tvers av kulturer. I noen kulturer er det ekstra stor skam forbundet med rusproblemer, i andre er det for eksempel akseptert å tygge khat, sier Beate Furulund.

Ikke still diagnose

Vær konkret når du tar opp rusproblemer med ansatte, er rådet Trygve Fredrik Myhren i Akan gir ledere.

– Fortell hva saken gjelder. Ikke slå fast at du tror den ansatte har et alkoholproblem, men hold deg til fakta og egne observasjoner. Det bør presenteres som at du som leder har et problem ved at du har en bekymring for den ansatte. Slik kan dialogen komme i gang, sier Myhren.

En sjef skal ikke stille diagnose eller være terapeut.

Myhren understreker viktigheten av å bruke jeg-form og ikke vi-form, og å stille åpne spørsmål i stedet for påstander, ikke hvorfor, men hvordan, hva og på hvilken måte.

Han råder bedriftene til å ha slike samtaler i nøytrale og uforstyrrete omgivelser. Den ansatte kan ha med seg en person han eller hun har tillitt til. Lengden på møtet bør avtales, og lederen bør være tilgjengelig etter samtalen.

– Ta utgangspunkt i hvordan man selv ville likt å bli møtt. Jobben er en utrolig viktig arena for tidlig intervensjon, sier Myhren. 

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle