«Grønn» betong mellom øra

 
«Grønn» betong  mellom øraMiljøkoordinator Kristin Holthe hos Multiconsult forteller at det nå finnes flere «grønne» betongtyper, som tillegg til å være mer miljøvennlige også har de samme gode egenskapene som tradisjonell betong.
Er «grønn» betong en løsning for nullutslippsbygg, spør Kristin Holthe, som er koordinator for betongbransjens miljøhandlingsplan. Spørsmålet var tema på ZEB-konferansen om nullutslippsbygg.

Betong er ikke nødvendigvis betong. De seneste årene har sement- og betongprodusentene jobbet med å finne mer miljøvennlige alternativer for sine produkter. Begreper som lavkarbonsement, miljøsement, lavkarbonbetong og miljøbetong er lansert. En fellesnevner er at de alle skal være mer klimavennlige alternativer til den tradisjonelle sementen og betongen. Og nå begynner altså begrepet «grønn» betong å tas i bruk.

 

Hele livsløpet

– Hva vi skal legge i begrepet «grønn» betong? I produksjonen av sement og betong, så mener jeg at man må vurdere grønne kvaliteter både i produktet og i forbindelse med produksjonsprosessen. Et redusert klimafotavtrykk er helt sentralt. Men å tenke grønt betyr at også andre viktige forhold må ivaretas, som fravær av helse- og miljøfarlige stoffer og fremme muligheter for gjenbruk. Når noe skal benevnes grønt, så bør man også ta med hele livsløpet til produktet i betraktning. Hun forteller at nullutslippsbygg utfordrer materialene som skal brukes.

– Når regnskap for nullutslippsbygg skal settes opp, så viser det seg ofte at materialene står for en betydelig del av klimagassutslippene. Med mer energieffektive bygg i driftsfasen må man også rette fokus mot klimafotavtrykk ved produksjonen av materialene, via bruk og til avhending.

 

Ulike produkter

Betongbransjen er opptatt av å møte miljøutfordringene, og har jobbet på flere interessante områder for at betongen skal bli mer miljøvennlig.

– Industrien jobber på flere områder med å redusere klimagassutslippene i sine produkter. I sement sees det på alternative råmaterialer som flyveaske og slagg, og økt bruk av alternativt brensel og karbonfangst. For betong kan det være aktuelt med tilsetning av for eksempel flyveaske samt en reseptoptimalisering. Utnyttelse av betongens varmelagringsevne i bygg (termisk masse) er en mulighet for å bidra til å redusere energiforbruket i bygninger. Nylig har det også kommet forskningsresultater knyttet til CO2-opptak i betong, som viser at det totale opptaket av CO2 blir 165.000 tonn i norske betongkonstruksjoner og betongprodukter produsert i 2011 over en 200 års periode. 

 

Nullvisjon for produkter

Et av selskapene som satser på miljø er Norcem og dets morselskap HeidelbergCement.

– De har lansert sin nullvisjon, med null CO2-utslipp over levetiden til sine produkter innen 2030 og jobber med flere tiltak. Energieffektivisering i form av blant annet utnyttelse av spillvarme er ett, økt andel biobrensel et annet. Videre skal både nye sementtyper og karbonfangst bidra til reduserte klimagassutslipp. Det at betongkonstruksjoner tar opp CO2, kan også inngå i redusert klimafotavtrykk. Min erfaring er at betongbransjen jobber med mange tiltak for å øke miljøvennligheten av egne produkter, og flere års teknologiutvikling har gjort at mer «grønne» betonger nå er på markedet forteller Kristin Holthe, koordinator i Multiconsult.

 

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår