Godt 3. kvartal for AF Gruppen

 
Godt 3. kvartal for AF GruppenBorrigg og graver ved E39 Kristiansand vest-Mandal øst Foto: Heine Robstad / AF Gruppen
AF Gruppen (AFG) leverer et godt resultat for 3. kvartal 2020. Omsetningen økte med 26 prosent til MNOK 6 366 i kvartalet og resultat før skatt økte med 9 prosent til MNOK 368.

AF Gruppens omsetning var MNOK 6 366 (5 069) i 3. kvartal og MNOK 19 540 (16 146) hittil i år. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 26 prosent og 21 prosent sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 368 (339) i 3. kvartal og MNOK 833 (929) hittil i år. Dette ga en resultatmargin på 5,8 prosent (6,7 prosent) i 3. kvartal og 4,3 prosent (5,8 prosent) hittil i år. Samlet ordrereserve var MNOK 31 269 (23 000) ved utgangen av kvartalet.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 574 (182) i 3. kvartal 2020. AF Gruppen hadde per 30. september 2020 netto rentebærende fordringer på MNOK 341 (-598). Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 2,40 (2,32). Styret har vurdert AF Gruppens finansielle situasjon og organisasjonens evne til å håndtere usikkerheten rundt effektene av covid-19. Styret er av den oppfatning at selskapet har en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.Styret har vedtatt et utbytte for 2. halvår på NOK 3,50 (3,50) per aksje.

- Etter et svakt første halvår er vi tilbake på et lønnsomhetsnivå der vi bør ligge. Covid-19 og tilhørende smitteverntiltak har påvirket markedet og rammebetingelsene for prosjektdrift. På tross av dette har enhetene klart å opprettholde produksjonen og vi er derfor godt fornøyde med resultatet for kvartalet. Jeg vil takke alle AF-medarbeidere for den betydelige innsatsen som har blitt lagt ned for å få til dette. Lønnsomhetspotensialet i pågående prosjekter er godt og vi har en sunn ordrereserve, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 3. kvartal var 1,0 (0,2). Hittil i år var H1-verdien 1,6 (0,9).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Målsettingen er å ha et totalt sykefravær på under 3,0 prosent. Sykefraværet for 3. kvartal var 4,0 prosent (3,5 prosent). Hittil i år var sykefraværet 4,5 prosent (3,5 prosent).

- AF Gruppen har alltid hatt en kompromissløs holdning til sikkerhet for både egne medarbeidere og ansatte hos underentreprenører. Når vi nå snart går inn i en ny strategiperiode, vil vi forsterke arbeidet med sikkerhet og helse samt jobbe strukturert for å minimere AF Gruppens påvirkning på ytre miljø. Samlet skal vi styrke fundamentet for å levere lønnsom vekst over tid, sier Tøftum. 

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

  • AF Anlegg leverer et godt resultat i perioden, selv med moderat aktivitetsnivå. Veiprosjektet E39 Kristiansand vest–Mandal øst har solid fremdrift, og produksjonen i storprosjektet Bergtunnlar Lovö i Stockholm startet i slutten av kvartalet. Samhandlingsfasen for regulering, prosjektering og bygging av ny E6 Roterud–Storhove pågår. Forventet byggestart er i 2. halvår 2021. Målselv Maskin & Transport fortsetter å levere svært gode resultater.
  • Virksomhetsområdet Bygg leverer gode resultater, selv om omsetningen er redusert sammenlignet med samme periode i 2019. Enhetene AF Bygg Oslo, Haga & Berg og Consolvo leverer svært gode resultater i kvartalet, men det er varierende prestasjoner i den øvrige porteføljen av byggenheter.
  • Betonmast ble en del av AF Gruppen 31. oktober 2019. Virksomhetsområdet leverer relativt svake resultater, men lønnsomheten er noe stigende. Det er stor variasjon i resultatene til de ulike enhetene i Norge, hvor Betonmast Romerike utmerker seg med sterke resultater, og Betonmast Oslo, Betonmast Buskerud-Vestfold og Betonmast Østfold leverer gode resultater. Virksomheten i Sverige har god aktivitet og leverer tiltakende lønnsomhet.
  • Virksomhetsområdet Eiendom oppnådde godt salg i flere prosjekter i kvartalet, blant annet på Lilleby Triangel, Bo på Billingstad, Brøter Terrasse og Kråkehaugen. I alt ble det solgt 193 (61) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 71 (22). Hittil i år er det solgt 343 (303) boliger, hvorav AFs andel er 123 (114). Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 79 prosent.
  • Energi og Miljø opprettholder god driftsmargin i kvartalet. AF Decom har god lønnsomhet, både innen riving og gjenvinning ved AFs miljøparker. Miljøparkene har gjenvunnet til sammen 394 323 (265 247) tonn masse hittil i år, og realisert gjenvinningsgrad av forurenset masse er 86 prosent.AF Energi & Miljøteknikk leverte resultater under forventning.
  • Virksomhetsområdet Sverige, som inkluderer AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving, økte omsetningen og leverte et sterkt resultat for kvartalet. I det svenske anleggsmarkedet har Kanonaden sterk omsetningsvekst sammenlignet med samme kvartal i fjor og enheten leverer svært gode resultater.
  • Offshore har høyere aktivitet og forbedret lønnsomhet sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Ved AF Miljøbase Vats har det i kvartalet vært høyt aktivitetsnivå, noe som bidrar positivt til lønnsomheten. Det ventes høy produksjon på AF Miljøbase Vats ut året. AF Offshore Decom har revet og tilrettelagt for gjenvinning av ca. 15 000 tonn stål hittil i år.
 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår