Gode resultater fra miljøkartlegging

 
Gode resultater fra miljøkartleggingBildet: Oversiktsbildet viser hvordan eiendommen på Kjeller er inndelt i 10 hovedområder i forbindelse med miljøkartleggingen. Arealet som er merket grønt viser området som til nå er kartlagt og som med enkle tiltak kan brukes til nye formål. Rødt felt viser et delområde på område fem som må saneres og iverksettes tiltak på før bruk. Det blå området viser arealet som skal kartlegges i løpet av 2020 og 2021. Arealet merket gult, viser rullebanen som enn å ikke er miljøkartlagt. Foto: Kartverket, Geovekts og kommuner - Geodata AS/ påtegninger er det Forsvarsbygg som har ansvaret for
- Kvaliteten på eiendommen på Kjeller er bedre enn hva vi forventet når vi startet opp arbeidet.

Det sier delprosjektleder, med ansvar for miljøkartleggingen, Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg i en pressemelding.

- I store trekk er eiendommen lite forurenset, så vi kan allerede nå konkludere med at de fleste områder med små tiltak kan brukes til bolig, næring, rekreasjon eller samferdselstiltak i Lillestrøm kommune, sier han

Grundig kartlagt

Høsten 2016 vedtok Stortinget at Forsvaret skal flytte fra Kjeller og legge ned Kjeller flyplass. Flyplassen ble etablert i 1912 som forsvarsverk og ble under 2. verdenskrig bombet av både tyskere, briter og amerikanere. Før eiendommen kan reguleres og tomter kan selges, blir hele området på 1100 dekar grundig kartlagt for å avdekke eiendommens tilstand etter mange års bruk. Totalt er nå 629 dekar miljøkartlagt gjennom omfattende undersøkelser og tilstanden dokumenteres gjennom miljørapporter utført av eksterne konsulenter.

- I det grundige kartleggingsarbeidet har vi delt eiendommen inn i ti områder, forklarer Skovli Henriksen. Åtte av områdene er kartlagt, der syv av dem har en tilstand der de med enkle miljøtiltak kan brukes til nye formål og byutvikling, i tråd med Stortingets innstilling 62 S (2016-2017).

Tilføyer områder uten vesentlige forurensing

I løpet av 2020 skal eiendommens område 3 som måler 100 dekar etter planen kartlegges (merket blått på kartet). I 2021 blir delområdene under bebygd areal på områdene 4 og 6 kartlagt og som tilsammen utgjør et areal på cirka 190 dekar (merket blått på kartet).

- Når flystripa som utgjør cirka 75 dekar og som er definert som område 1 (merket gult på kartet), blir undersøkt er fremdeles usikkert, men miljøkartleggingen vil være ferdig i god tid før 2023, fortsetter Skovli Henriksen. Vi forventer at vi etter hvert kan tilføye flere områder og større areal uten vesentlig forurensning, slik at det aller meste av eiendommen blir lett tilgjengelig for utvikling, sier prosjektlederen. Totalt vil det kunne utgjøre 1020 dekar.

Sanering og tiltak før utvikling

- Kartleggingen har videre avdekket at det er eiendommens område 5 rundt Sogna (merket rødt på kartet), på til sammen cirka 80 dekar, som er det mest krevende området med hensyn til forurensning, fortsetter Skovli Henriksen. Der er det stedvis kartlagt skrot og forurensning som må miljø-saneres. På samme område er det påvist en søppelfylling, som trenger særskilte vurderinger, med hensyn til etterbruk. Det er utarbeidet grundig dokumentasjon over innhold og funn i hele dette området som også har blitt inndelt i ulike soner, forklarer Skovli Henriksen videre.

Forventer ingen overraskelser på de to siste områdene

- Kartleggingen har nå kommet til et punkt der vi har god oversikt over innholdet på store deler av eiendommen. Vi har også overblikk over hva som med stor sannsynlighet venter oss i den videre kartleggingen av de resterende områdene, sier prosjektlederen.

- Det som imidlertid er svært viktig, er at riktig informasjon blir tilgjengelig for alle, slik at viktige diskusjoner og beslutninger vedrørende fremtidig bruk av dette området baseres på fakta. Forsvarsbygg går svært grundig frem i kartleggingen, slik at det ikke skal være noen tvil om mulighetene og begrensningene området representerer for både kommunen og regionen forøvrig. Miljødokumentasjon og resultater vil forløpende bli offentlig tilgjengelig og vil ligge ute på nettsidene til Forsvarsbygg, avslutter Skovli Henriksen.
 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår