Gode HMS-resultater for Firesafe-prosjekt

 
Gode HMS-resultater for Firesafe-prosjekt
Firesafe leverer knallresultater i arbeidet med å brannsikre Tåsentunnelen. – Ikke bare har vi unngått en hver form for skader. De 11 montørene har kun et samlet sykefravær på 0.1 prosent, sier administrerende direktør i Firesafe, Morten Ameln.

Nattens helter
Firesafe AS har siden oktober 2016 jobbet med å brannsikre Tåsentunnelen. Hovedentreprenøren var Peab og byggherren Statens Vegvesen. Arbeidet har bestått i å installere betongplater på tak og vegger og fuging i store deler at tunnelen. Alt arbeid har også foregått på natten, og ofte under tøffe værforhold.

- Montørene våre har stått på gjennom hele prosjektet, og under kyndig ledelse av prosjektleder Kjell Norum, har alle uforutsette utfordringer blitt løst på strak arm. Sammen har montørene levert god kvalitet, og flotte HMS-resultater, sier Ameln.

Helse, miljø og suksess
Totalt har det jobbet 11 mann med brannsikring av tunnelen. Arbeidet var fysisk utfordrende, med tunge betongplater som skulle spesial-tilpasses og installeres over skulderhøyde. Da prosjektet var ferdigstilt i november ble det klart at HMS-resultatene for prosjektet har vært fantastiske. Ikke bare har man unngått enhver skade, men sykefraværet fordelt på 11 mann har kun vært to arbeidsdager gjennom prosjektets løpetid. Dette tilsvarer et sykefravær på mindre enn 0,1%.

- Jeg er svært fornøyd med den innsatsen de ansatte i prosjektet har vist rundt det HMS-faglige, sier HMS- og kvalitetssjef i Firesafe, Heidi Abantao. –I en bransje utsatt for både tungt fysisk arbeid og høy skaderisiko er dette fantastiske resultater. Vi håper å ta med oss erfaringene på andre prosjekter i året som kommer, avslutter Abantao.

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle