God metode gir gode resultater

 
God metode gir gode resultaterBildet: Prosjektansvarlig Pål Kjær i Omsorgsbygg i Oslo kommune er begeistret over Best Value metoden. Her sammen med sertifiseringssjef i Norwegian Green Building Council, Viel Sørensen, og Cecilie Blytt i FIFI. Foto: Odd Borgestrand
PERFEKTEBYGG 2017: - Tenk om vi kunne fått en rask og smertefri konkurransegjennomføring, framoverlevente leverandører som tror på prosjektet og som gir gode råd til oppdragsgiver. Det betyr lavt konfliktnivå i gjennomføringsfasen. Da blir det godt fornøyde leverandører, utbyggere og brukere.

Av Odd Borgestrand
Oslo-Kiel

Dette slo Cecilie Blytt i avdeling for offentlige anskaffelser i DIFI fast under åpningen av årets Perfekte Bygg konferanse på Color Magic i dag.
Hovedprinsippet i Best Value metoden er blant annet at oppdragsgiveren må legge til rette for at leverandøren kan jobbe godt med klare mål i prioritert rekkefølge. Det er også viktig å få inn eksperter som kan håndtere risiko i de ulike prosjektene.

En ny metode i Norge
Difi har invitert offentlige oppdragsgivere til å teste ut Best Value Procurement i Norge, og det er byggherrene selv som må avgjøre hvilket prosjekt de vil gjennomføre for å teste BVP.
- Jo større og mer kompleks prosjektet er, jo større fordeler gir BVP-metoden, men siden dette er en uttesting av en ny metode, kan antakelig et mellomstort prosjekt være hensiktsmessig, mente Cecilie Blytt.
Det bør være et prosjekt som reflekterer kjernetypen av prosjekter i organisasjonen, og ikke et spesialprosjekt, Dette for å få størst mulig overføringsverdi til senere prosjekter, og også for å få benchmarking med andre prosjekter i porteføljen.
Hun understreket også at prosjektorganisasjonen må ha ressurser, både i form av personell og tid til å gjennomføre en metodetesting parallelt med selve prosjektgjennomføringen.

Dette er veien å gå
Prosjektansvarlig Pål Kjær i Omsorgsbygg i Oslo kommune er en av de som mener BVP er veien å gå for sin organisasjon.
- Omsorgsbygg har som mål å være først på ballen, og  her ønsker vi å utfordre byggebransjen, sa en offensiv Kjær under åpningen av konferansen i ettermiddag.
BVP-metoden med et tilbudsgrunnlag fra totalentreprenørn på totalt seks sider oppleves som krevende, men det lar seg gjennomføre. Munkerud barnehage i bydel Nordstrand er et av prosjektene. Byggherrens makspris ble satt til 39 millioner kroner, og skal bygges i massivtre.
Barnehagen skal stå ferdig neste år. Prisen på barnehagen ble vektet til 25 prosent, mens intervjuet med de aktuelle entreprenørene ble vektet med 35 prosent.

Konkretiseringsprosessen er viktig fordi den tar for seg de ulike risikomomentene som ligger i det enkelte prosjektet.
- Det vil alltid bli endringer, men de store spørsmålene blir avklart i denne prosessen. Åpenhet og forutsigbarhet er viktig både for entreprenør og byggherre, mente Kjær.
- BVP som anskaffelses- og gjennomføringsmodell har vært overbevisende for oss, sier Pål Kjær til Byggfakta.

- Fokus flyttes fra pris til måloppnåelse. Vi har valgt en entreprenør som er bevisst på høy måloppnåelse, og som dermed har kommet med en rekke miljøvennlige og innovative løsninger. Blant fordelene er mindre støy i gjennomføringsprosessen, men det betyr også at kommunens prosjektleder må stole på entreprenøren ved å gi fra seg noe av den tradisjonelle kontrollen. Entreprenøren på sin side får et større ansvar for å holde de løftene han ga under intervjuet og i konkretiseringsfasen, understreker Kjær.

Perfekte Bygg konferansen arrangeres i år for 21. gang. Byggfakta følger konferansen.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle