- Glem ikke brukerne av bygget

 
- Glem ikke brukerne av byggetBildet: Munkedamsveien 62. Foto: Terje Borud
- Vi inspireres av tanken på å skape gode arkitektoniske rammer rundt folks hverdag. Når vi planlegger et næringsbygg er vårt fokus først og fremst rettet mot menneskene som skal bruke bygget og omgivelsene som skal forholde seg til det.

Av Bjørn Laberg 

Det forteller Hilde Lillejord og partner i LPO arkitekter, Per Olav Pedersen, når vi spør hvilke viktige hensyn og kriterier som bør på plass, når et næringsbygg skal tegnes.

Generatorer for byliv

- For å finne optimale løsninger jobber vi bredt og parallelt på flere fronter. Siden LPO har en tung forankring innenfor byplanfaget er vi opptatt av den overordnede byplan- og situasjonsanalysen. Et bygg står alltid i en dialog med sine omgivelser og vi leter derfor etter mulige synergieffekter; vi søker å skape bygninger og funksjoner som kan fungere som generatorer for byliv i sitt miljø, og som derved kan gi merverdi til både bygget og til omgivelsene. Vi liker å utfordre byggherrer i tidligfaseutviklingen både på form, innhold og funksjon, og vi liker å trekke inn tverrfaglige ressursgrupper når det gjelder tidligfaseplanlegging på temaer som klima- og grønn mobilitet, samfunnsfaglige områder eller kunst, sier Lillejord.

Planlegg med robusthet

LPO ser også potensialet som parametrisk design kan gi som beslutningsstøtte på situasjonsplannivå og følger den teknologiske utviklingen på feltet nøye.
- Avgjørende i forbindelse med næringsbygg er våre erfaringer fra brukermedvirknings- og programmeringsprosesser. Et optimalt næringsbygg kan ikke løses uten god forståelse for brukeren og virksomhetens driftsform, organisering, fagkultur og profileringsbehov. God dialog i planleggingsfasen er essensielt for et godt resultat. Rent funksjonelt må et næringsbygg planlegges med robusthet; det må tåle endringer over tid. Et godt arbeidsmiljø skal ivareta fysisk komfort, funksjonell komfort og psykologisk komfort, sier Per Olav Pedersen.

Godt tverrfaglig samarbeid

LPO mener planløsningene må inneha fleksibilitet til å svare på forskjellige planløsninger og organiseringsformer og kunne ivareta forskjellige leietagerscenarier.
- Tekniske anlegg og generell infrastruktur må være godt planlagte. Bygget må være energieffektivt. Dette fordrer et godt tverrfaglig samarbeid med alle tekniske fag. Arealer og støttearealer må være dimensjonerte for den funksjon som skal finne sted der. Dagslys, utsikt, god akustikk, volum og god luft er avgjørende for psykologisk velvære og produksjonseffektivitet. Bevisst farge- og materialbruk likeså, sier Lillejord.

Transformasjon og gjenbruk

- Hvilke eventuelle trender og strømninger kan man si gjør seg gjeldende for arkitekturen innen næringsbygg av i dag, slik dere ser det?
- Miljø og bærekraft står fortsatt på agendaen. Trenden vi ser er at de fleste oppdragsgiverne våre nå mener alvor med sin satsning. Klimabevisst transformasjon og gjenbruk av bygg og byggematerialer vil få mer fokus fremover. LPO har selv initiert prosjektet «rett plass – rett form»- på Svalbard, som er et forskningsprosjekt på gjenbruk av både byggematerialer og bygninger, sier Pedersen.
LPO arkitekter har forsket på den totale belastningen av det å rive og bygge nytt kontra det å gjenbruke materialer eller flytte bygg lokalt på Svalbard. Det viser seg at det er en betydelig klimagevinst i å gjenbruke materialene.

Digitale tvillinger

- Vi ser også med stor interesse på fremveksten av digitale tvillinger og data som eiendomsverdi i markedet for drift av bygg. Her ligger det mange muligheter, både for eiendomsbransjen og for oss som arkitekter, som vil kunne få langt bedre verktøy for å evaluere de byggene vi er involverte med, sier Lillejord.
- Ellers står vi som bransje foran en svært interessant tid som følge av innovasjonen innenfor digitale teknologier, fremveksten av big data-behandling, parametri og nye aktørers inntreden på markedet. Mens den digitale innovasjonen tidligere har skjedd trinnvis står vi nå foran en innovasjon som er mer disruptiv og som vil kunne medføre poteniselt store endringer innenfor vår bransje.

- Er det et næringsbygg-prosjekt dere har bidratt til, som dere vil trekke frem?

- Bidraget vårt i prosjektet Munkedamsveien 62, et kontorbygg midt i Oslo i 2015, er vi svært fornøyd med. Rom eiendom ga LPO oppdraget med å innplassere et 5000 m2 kontorbygg og en barnehage i forbindelse med NSBs gamle direktørvilla og portnerbolig i overgangen mellom tett kvartalsby, åpne havnearealer og nedlagte spor. Fokuset vårt var å bevare mest mulig grønt, lage en link mellom de ulike strukturene som grenset inn mot området, etablere en bølgende bakvegg for parken og en tydelig fasade mot gaten. Bygget har Breeam excellent-klasse.

Foto: Ivan Brodey

- Klimaløsninger for fasaden er integrert som et karaktersterkt arkitektonisk element for bygget. Utvendig solavskjerming ble utformet som glassbokser som omrammer etasjehøye vinduer i de tre kontoretasjene og skjermer for sol og varme. Boksenes form er tilpasset solens innfallsvinkel på hver enkelt fasade. Formen på bygget har gitt mulighet for åpne interiører med mye utsikt og arealer som er modulært tilrettelagt for fleksibel inndeling, sier Per Olav Pedersen og Hilde Lillejord i LPO arkitekter avslutningsvis.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår