Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen

 
Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnenFiguren viser prinsipper for fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen. Ill.: SINTEF
Klimaendringer vil føre til større nedbørsmengder. Som en konsekvens av dette har SINTEF oppdatert Byggforskseriens anvisning om utvendig fuktsikring av bygninger.

(Kilde: Sintef)

Fuktpåkjenninger på konstruksjoner mot grunnen skyldes hovedsakelig overvann. Byggdetaljer 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen beskriver blant annet bortledning og drenering av overvann, utforming av drenssystem og oppbygning av vegg og gulv mot grunnen for å hindre fuktinntrenging.

Nasjonale og kommunale krav
TEK17 krever at fukt fra grunnvann, overvann og nedbør ikke skal trenge inn i konstruksjonene og gi fuktskader eller andre hygieniske problemer. For konstruksjoner mot grunnen betyr det at overflatevann må ledes bort, og at de kan motstå fuktpåkjenningen fra vann som finner vei ned i grunnen.

De fleste kommuner har i tillegg en VA-norm som stiller krav til overvannshåndtering. Disse kravene kan variere, og kan innebære infiltrering i grunnen på egen tomt, avledning til lokalt vassdrag og avledning til lokalt offentlig overvannsnett. I tettbygde strøk med begrenset kapasitet i overvannsnettet er det ofte en øvre grense for hvor mye vann som kan slippes inn på nettet. Dette kan legge føringer på overvannsløsninger, særlig på utformingen av terrenget rundt bygningen.

Prinsipper for fuktsikring
Fuktsikring av bygningsdeler mot grunnen skal hindre at vann og fuktighet i grunnen finner veien inn i konstruksjonene og hindre at vann blir stående mot konstruksjonene. I den reviderte anvisningen er tiltak for fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen presisert gjennom hvilke funksjoner de enkelte komponenter i fuktsikringen skal ha. Disse tiltakene er i hovedsak å:

  • begrense tilførselen av overvann
  • lede overvann bort fra bygningen
  • etablere en selvdrenerende byggegrunn ved bruk av drenerende masser mot konstruksjoner i grunnen og naturlig utløp for vann i drensmassene
  • etablere nødoverløp i form av drensledninger. Dersom byggegrunnen (i perioder) ikke er tilstrekkelig selvdrenerende, vil drensledningene sørge for at overvann og sigevann fra grunnen dreneres bort
  • sikre at vannet gjennom grunnen og i drensledninger kan renne uhindret til lavereliggende grunnvannsnivå eller til en husdrenskum
  • etablere utvendige kapillærbrytende sjikt som sikrer at vann fra fuktige masser ikke renner inntil og suges kapillært inn i konstruksjonene
  • tette bygningsdelene mot lekkasjer av fuktig luft
  • prosjektere og bygge fuktsikre vegg- og gulvkonstruksjoner

Les mer i Byggdetaljer 514.221 Fuktsikring av konstruksjoner mot grunnen (krever innlogging). Anvisningen erstatter Byggdetaljer 514.221 Utvendig fuktsikring av bygninger.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår