Fremtidens byggverk blir skapt i dag

 
Fremtidens byggverk blir skapt i dag
Bygg- og anleggsbransjen er inne i en rivende utvikling. Verden rundt er det satt i gang store utbyggingsprosjekter som flytter grenser for innovasjon og nyskapning. Samtidig står bransjen overfor en lang rekke nye økonomiske, sosiale og miljømessige krav og utfordringer.

Denne utviklingen vil bli utførlig presentert på INTERMAT, en av de største internasjonale messene for utstyr, maskiner og teknikk til bygg- og anleggsbransjen. Når den går av stabelen i Paris i slutten av april neste år, vil den fange opp nye trender og innovasjoner, og være forum for faglige analyser og konferanser som vil peke ut veien videre. Samtidig er INTERMAT den sentrale markeds- og møteplass for alle som arbeider i bransjen og har behov for dens tjenester og ekspertise.

INTERMAT blir avviklet hvert tredje år. Fra 23. til 28. april 2018, vil begivenheten samle 1.500 utstillere, hvorav 70 prosent er utenlandske. Det er ventet 183.000 besøkende fra 167 land. Messen blir arrangert på det store messesenteret Paris Nord Villepinte.

INTERMAT 2018 setter fokus på produktivitet og innovasjon i fremtidige byggeprosjekter, og har lagt opp et program som vil møte bransjens krav og utvikling med bl.a. disse hovedpunktene:

 • Ny analyse av franske og internasjonale markeder, som er i vekst eller har vekstpotensial
 • En ny sektorinndeling, strukturert i forhold til tilbud og etterspørsel
 • Et nytt observasjons-senter for bygge-bransjens økonomi 2025-2030
 • Nye business-verktøy
 • I løpet av de seks dagene den varer vil INTERMAT avvikle en lang rekke konferanser, workshops og temadager. Messen har samtidig utviklet et omfattenfde program med fokus på fremtidige byggeprosjekter, økosystemer og innovasjoner.

  EN NY SEKTORINNDELING
  Bygge- og anleggsbransjen er mangfoldig og består av forskjellige aktører. Det har gjort at INTERMAT Paris er omstrukturert i forhold til sektorer slik at de besøkende får optimalt utbytte av sitt besøk. Det blir også lettere å lokalisere innovasjonene ved at de blir inndelt etter bransje. Messen består av fire hovedsektorer:

  Materialer og komponenter til anleggsarbeid, nedrivningsmaskiner, miljø og gjenvinning og ny teknologi, special tunneling and gallery boring equipment
  620 utstillere

  Maskiner og komponenter til veiarbeid, materialindustri og fundamenter, jordboring, spesialfundamenter, veivedlikhehold, overvåkingsutstyr, m.m.
  320 utstillere

  Kraner, heiser, logistikk, kjøretøyer til transport og persontransport, anti-collision systems, ny teknologi 200 utstillere

  Betongindustrien: fra materialer, produkter, utstyr og tilsetningsstoffer til dekorativ betong, bekledning og pussing, engineering og tjenester, komponenter til bygge-bransjen, stillaser, avstivning, verktøy og utstyr til byggeplasser og nye teknologier
  360 utstillere

  ► NYTT VERKTØY TILBESØKENDE OG UTSTILLERE
  For å gi utstillerne og de besøkende bedre mulighet til å forberede seg til messen, har INTERMAT PARIS satt i verk en rekke nye tjenester og verktøy:

  • En gratis matchmaking-service, som knytter kontakt mellom utstillere og besøkende på messen.
  • Et Hosted Buyers Program – Networking-events under selve messen, invitasjon til topp innkjøpere og investorer, og programmering av møter for utstillerne.
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle