Fra Kina til Hjerkin

 
Fra Kina til Hjerkin
Miljødirektoratet bistår Kina i gjenoppbyggingen av et jordskjelvrammet område i Ya`an. Denne uka kom derfor en kinesisk delegasjon til Hjerkinn for å lære av Forsvarsbygg.

Området Ya'an omfatter leveområder til kjempepandaen, og har vært sterkt rammet av jordskjelv. Deling av kunn-skap og erfaringer fra restaureringsarbeidet på Hjerkinn er i den sammenheng sett på som nyttig.
Besøket var derfor en del av et omfattende program hvor representantene fra kinesiske myndigheter og eksperter får oppleve eksempler på forvaltning av nasjonalparker, miljøtiltak og vannforvaltning i Norge, deriblant Forsvars-byggs prosjekt på Hjerkinn. Miljødirektoratet er vertskap for besøket.

Miljøekspertise og konkrete erfaringer
-De var veldig interessert i høre om vårt prosjekt på Hjerkinn hvor vi gjennomfører norgeshistoriens største na-turrestaurering og som er unikt i hele Europa på grunn av sin størrelse og kompleksitet, uttaler totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

Henriksen holdt en generell informasjon om prosjektet, mens Forsvarsbyggs samarbeidspartner og miljøekspert, seniorforsker Dagmar Hagen fra Norsk institutt for naturforskning (NINA), gikk i dybden på hvordan restature-ringsarbeidet foregår i praksis og hvordan man ut ifra et økologisk perspektiv har tenkt og planlagt arbeidet.

I tillegg ble kineserne gitt en befaring i feltet hvor de med sine egne øyne kunne se hvordan det tidligere skytefel-tet sakte men sikkert vender tilbake til naturen.

-Det var tydelig at arbeidet vi gjør på Hjerkinn var av interesse. Vi fikk mange spørsmål, og både presentasjonen og befaringen ble hyppig fotografert, uttaler de to.
Skovli Henriksen fortsetter:

-Det er motiverende, artig og gledelig at de kommer på besøk til oss i Forsvarsbygg for å lære av våre erfaringer. I internasjonale forskningsmiljø er det stor interesse for hva vi gjør her oppe på Dovre, og jeg er stolt av den miljø-kompetansen vi har både internt i Forsvarsbyggs egen organisasjon, og gjennom samarbeidet med NINA og Dagmar. Hagen er anerkjent som en av Norges fremste miljøeksperter.

-De var spesielt opptatt av hvordan vi måler resultatene vi oppnår, altså hva vi bruker som referansetilstand når vi tilbakefører veger og anlegg, samt hvilke ulike arter av vegetasjon  som finnes og som vi har plantet ut. Terrenget og artene ble hyppig fotografert, utdyper Hagen.

Viktig for kjempepandaen

"Giant Panda National Park" er en av tre piloter for etablering av nasjonalparker i Kina. Kinesiske myndigheter ønsker også erfaringer fra Norges forvaltning av fjellrev, villrein og moskus i nasjonalpark, for å overføre disse til forvaltning av kjempepanda.

«Panda nasjonalpark» forventes nemlig å kunne bidra til utvikling av bærekraftig turisme og verdiskaping i Ya'an området.
-Nå har kineserne vært hos oss for å hente erfaringer. Spennende, og jeg både tror og håper de synes vårt arbeid var interessant.  Vi er stolte av at det vi gjør i Forsvarsbygg kan bidra til å reparere skader og beskytte kjempepan-daens leveområder på den andre siden av kloden, avslutter Henriksen.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle