Førjulsgave fra Bygg21

 
Førjulsgave fra Bygg21
Bygg21 har jaktet på beste praksis i hele 2017. Fra 1. desember deles funnene i et digitalt minikurs, forkledd som en julekalender. Førjulsgaven skal inspirere Norges bygg- og eiendomsnæring til å dele og ta i bruk beste praksis.

– Julekalenderen samler gode eksempler på beste praksis fra hele verdikjeden. Hver luke består av en film på ett minutt med inspirasjon, faglig påfyll og en liten dose humor. Vi trekker flotte premier hver dag og en elektrisk sykkel på julaften, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.

Delingskultur gir økt konkurransekraft
Deling av beste praksis gir økt konkurransekraft. Bruk av beste praksis reduserer kostnadene. Bygg21s mål er å redusere kostnadsnivået i bygg- og eiendomsnæringen med 20% i løpet av 2020. Samtidig skal vi støtte det grønne skifte. Bedre samspill med plan- og bygningsmyndighetene, samspill i prosjektene, industrialisering og digitalisering, og rett kompetanse i alle ledd er løsningen. 

Julekalenderen er et minikurs i å dele og bruke beste praksis.

Sissel Leire, styreleder i Bygg21 og styreleder og eier av Kruse Smith, er overbevist om at deling av beste praksis er en viktig kilde til økt konkurransekraft fremover.

– Min erfaring med å dele beste praksis fra egen virksomhet er kun positiv. Når vi åpner opp forteller andre hva vi er best til får vi samarbeidspartnere som også ønsker en åpen delingskultur. Vi lærer av hverandre og blir bedre sammen. For Kruse Smith gir deling av beste praksis økt konkurransekraft i seg selv, sier Sissel Leire.

Mer kostnadseffektivt å gjenbruke beste praksis
Små og mellomstore bedrifter er grunnfjellet i bygg- og eiendomsnæringen. Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21, mener det må bli gjevere å gjenbruke gode løsninger gjentatte ganger.

– Å bruke egen og andres beste praksis er kostnadseffektivt. Allikevel sliter vi med å dele og bruke beste praksis. Gjenbruk av egen og andres beste praksis må verdsettes høyere enn vi gjør i dag, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.

– Vi vil takke alle dere som har bidratt til å sette standarden i 2017. Noen av disse er med i julekalenderen. Julegaven vil gi deg og dine kunder lavere kostnader, mer bærekraft og riktigere kvalitet i 2018. Og jo flere som deltar på minikurset, jo større og finere blir gaven for alle andre, avslutter Sverre Tiltnes.

Fakta om Bygg21s julekalender
• Kalenderen består av 24 beste praksis-leksjoner på om lag ett minutt hver. Leksjonene er en blanding av teori og praksis fra virksomheter som har vært med på å sette standarden i bygg- og eiendomsbransjen i 2017. Energieffektivisering, digitalisering, bedre samhandling, industrialisering, plan- og byggesak og prestasjonsmåling er blant temaene som dekkes i minikurset.
• Du får tilgang til kurset både på www.bygg.no og på Bygg21 sin Facebook-side.
• Hver dag trekkes en gave. På julaften trekkes en elektrisk sykkel. For å være med i trekningen av en elektrisk sykkel på julaften, og motta diplom for gjennomført kurs, må du svare på minimum 70 prosent av lukene.  
• Bygg21 gjennomførte et liknende minikurs for to år siden. Da fikk 2 500 håndverkere, arkitekter, ingeniører, prosjektledere, politikere, myndighetsansatte og investorer diplom for å ha gjennomført minikurs i Neste Steg, en fasenorm for byggeprosesser.

Om Bygg21
Bygg21 er et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. Målet er 20 prosent lavere kostnader innen utgangen av 2020.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle