Forbereder standard for demenslandsbyer

 
Forbereder standard for demenslandsbyerIllustrasjonsbilde: Carpe Diem demenslandsby bygges nå i Bærum. Arkitekt: Nordic Office Of Architecture as.
Flere norske kommuner bygger demenslandsbyer for å lage best mulig boliger og omgivelser for denne pasientgruppen. Samtidig skrives den internasjonale standarden som bidrar til å spre beste praksis på området.

– Dette blir en veldig nyttig standard for beslutningstakere, planleggere, arkitekter, entreprenører, brukere og helsefaglig ansatte. Den gir veiledning om hvordan man utformer bygg og arealer til trygge omgivelser for personer med demens, sier prosjektleder Merete H. Murvold til standard.no

Det er under utarbeidelse en ny internasjonal standard for beste praksis ved utforming av demensbyer. Norske eksperte deltar i arbeidet. Standarden er nå på intern kommentarrunde i komiteen før den skal på avstemning. Frist for å sende nasjonale innspill er 16. februar 2020.

Standardnummer og tittel: ISO CD 23623 Ageing societies — Framework for Dementia-inclusive 4 communities. Forslag til norsk tittel: Aldersinkluderende samfunn – Rammeverk for demenslandsbyer

Bakgrunn og mål for prosjektet:

I 2016 ble det publisert en internasjonal workshop-avtale IWA (International Workshop Agreement) 18 – Framework for integrated community-based life-long health and care services in aged societies. På bakgrunn av denne vedtok ISO en strategi for området og det resulterte i opprettelsen av en ny komité ISO/TC 314 Aging societies i 2018. Dette var startskuddet for flere standarder innenfor aldersinkluderende samfunn og for en egen standard for demenslandsbyer. Den internasjonale komiteen ledes av UK og Norge deltar aktivt i dette arbeidet.

Målet med en standard innenfor demenslandsbyer er å gi beslutningstakere, planleggere, arkitekter, entreprenører, brukere og helsefaglig ansatte veiledning om hvordan man utformer bygg og arealer til trygge omgivelser for personer med demens.

Standarden skal bidra til:

• Økt livskvalitet og et meningsfullt liv for brukerne
• Å redusere framtidige kostnader for helsetjenester for pasientgrupper med demens
• Å optimalisere ressursene
• Å skape nye muligheter for pasienter, tjenesteleverandører, teknologi, arealplanleggere, frivillige organisasjoner og samfunnet som helhet.
• Å spre beste praksis

Demensinkluderende samfunn og demensbyer bidrar til lik tilgang og like muligheter for personer med demens og deres helsearbeidere med fokus på respekt og verdighet. Andelen personer med demens er 35,6 millioner på verdensbasis og dette vil dobles innen 2030. Helsetjenestene i kommunene må løse denne utfordringen og være proaktive. Flere kommuner i Norge bygger demenslandsbyer blant annet Kristiansand, Bærum, Oslo og Stavanger kommune. Vi håper å kunne bidra med norske erfaringer og innspill til den standarden som nå skrives.

Standarden gir et rammeverk og prinsipper for utforming av demenslandsbyer og den gir veiledning om prosesser, verktøy og tiltak for å sikre inkludering av personer med demens. Den gir også et begrepsapparat for fagfeltet og inneholder hele 30 definisjoner.

Standarden beskriver en prosess i fire faser slik vi kjenner den fra ledelsesstandardene: 1) Plan, 2) Do, 3) Check og 4) Act (men de setter Act først).

Deretter definerer standarden tre grader av samsvar avhengig av hvilket ambisjonsnivå man har:

• A – Lavt. Minst 2 tiltak er iverksatt
• AA – Middels. Minst 4 tiltak er iverksatt
• AAA – Høyt. Minst 6 tiltak er iverksatt

Standarden definerer tiltak innenfor disse åtte områdene:

1, Bolig
2. Virksomheter, butikker, produkter og tjenester
3. Infrastruktur
4. Fritidsaktiviteter, rekreasjon og sosialt
5. Helse- og omsorgsnettverk
6. Samfunn, nærmiljø og frivillige
7. Barn, unge og studenter
8. Ytterligere samfunns-sektorer som er spesifikke for kommunen

Det er laget en matrise som kan brukes for å identifisere interessentene innenfor hver av disse tiltaksområdene.

Bygging av demenslandsbyer er tverrfaglig og mange fagdisipliner må samarbeide for best mulig resultat for brukerne, helse-ansatte og pårørende. Tilgrensende områder er universell utforming, ergonomi, samfunnsansvar, lys og belysning, smarte byer, hjelpemidler, bygg og arealer, personvern og styring av data. Et eget tillegg i standarden gir oversikt over relevante standarder innenfor alle disse områdene.

Hvem er målgruppen for denne standarden?

Brukerne og målgruppen av standarden er både kommuner, myndigheter, brukere og deres omsorgspersoner og familie, utdanning og alle involverte virksomheter (helsevesen, tjenesteleverandører, forsikring, forbrukere, produktutviklere, eiendomsforvaltere og ansatte i virksomhetene).
 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår