Faglig leder brannsikkerhet, avdeling Bygninger og konstruksjoner Bergen

 
Faglig leder brannsikkerhet, avdeling Bygninger og konstruksjoner Bergen
Vil du jobbe på Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene samarbeider vi med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og fremtidens sykehus landet rundt.

Vi søker nå en faglig leder for Brannsikkerhet til vår avdeling for Bygninger og konstruksjoner i Bergen– Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her.

COWI ønsker å knytte til seg en dyktig og engasjert faglig leder som kan bidra til å videreutvikle avdelingen og bidra på nasjonalt nivå inn mot fagmiljøet brannsikkerhet.

FÅ FAGLIG LEDERANSVAR FOR SPENNENDE OPPDRAG INNEN BRANNSIKKERHET
Ønsker du større lederansvar i store prosjekter, så er det deg vi leter etter. Som faglig leder får du ansvar for å videreutvikle og lage vekststrategier for vårt brannfaglige miljø i Bergen. Du vil også få ansvaret for å lede komplekse prosjekteringsoppgaver innenfor brannsikring. Din rolle er viktig for å tilrettelegge for kunnskapsdeling og tverrfaglig samhandling i prosjektene. I tillegg forventes det at du kan lede tilbudsprosesser og fungere som assisterende prosjektleder/oppdragsleder for store komplekse oppdrag.

Som faglig leder samarbeider du med avdelingssjef og seksjonsledere i det strategisk arbeidet for å skape vekst og vinne spennende prosjekter. Det betyr at kundekontakt for å ivareta eksisterende kunder og jobbe aktivt med å skaffe nye kunderelasjoner vil være viktige oppgaver. Du vil bidra med å legge planer for faglig utvikling i organisasjonen og hos den enkelte ansatte. Det er forventet at du som faglig leder bidrar inn i fagnettverk og bidrar til å øke COWIs synlighet i det faglige forum eksternt.

COWI har et av Norges ledende fagmiljø innen brannsikring. Vårt brannsikringsteam planlegger komplett brannsikkerhet med prosjektering av tiltak innen alle fagdisipliner. Vi har sentral godkjenning for høyeste tiltaksklasse og kan foreta brannteknisk prosjektering av alternative løsninger ved analyse. Det gir frihet i utformingen av bygninger og ivaretar arkitektoniske og praktiske behov.

Hos oss vil du få jobbe med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasentre, undervisningsbygg, næringsbygg og industrianlegg. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Med et stor spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne meget gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen andre dyktige kollegaer.

ERFAREN OG KUNDEORIENTERET
Du har minimum 5 års relevant arbeidserfaring, og relevant utdanning innenfor fagfeltet. Dessuten har du et godt kundenettverk på Vestlandet og god kjennskap til regelverk nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet.

I tillegg innehar du følgende kompetanse:

 • Kjennskap til BIM verktøy som brukes i prosjektering
 • God kjennskap til branntekniske simuleringsprogrammer
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning

Du kan også gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Kundeorientert og evne til å bygge kunderelasjoner
 • Like å arbeide i tverrfaglige team
 • Du er nysgjerrig og følger med på trender innenfor fagfeltet
 • Du tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert
 • Du trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Du får jobbe med noen av Norges mest komplekse prosjekter og sterkeste fagmiljøer innen helsebygg, flyplasser og smarte og grønne bygg. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Vi leder utviklingen i bransjen gjennom nye og innovative løsninger på fagfelter, prosesser og bruk av digitale verktøy.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 02.04.2018

Arbeidssted: Bergen

Kontaktperson: Arild Grov, Seksjonsleder, Tel: 911 800 85

Søk på stillingen her

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle