Enova får nye oppdrag

 
Enova får nye oppdragBildet: Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad setter sin signatur på tilleggsavtalen med Klima- og miljødepartementet. Han er omkranset av strategidirektør Tonje Foss i Enova (t.v.) og ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i KLD
Klima- og miljødepartementet gir Enova ansvaret for å forvalte Norges deltagelse i EUs nye innovasjonsfond.

Samtidig er tilleggsavtalen for hvordan Enova skal bruke ekstramidlene som ble tildelt gjennom regjeringens grønne omstillingspakke klar.

EUs nye innovasjonsfond, ETS Innovation Fund, er en av verdens største finansielle støtteordninger for lavutslippsteknologi.Det planlegges å tildele 10 milliarder euro over den neste tiårsperioden til teknologi som bidrar til å redusere utslipp gjennom fondet . Innovasjonsfondet vil bli en del av EØS-avtalen i løpet av den nærmeste framtiden. Det betyr at også norske virksomheter kan nyte godt av disse midlene. Det er EU-kommisjonen som avgjør hvem som får støtte.

Får viktig rolle

Nå er det klart at Enova får hovedansvaret for å forvalte Norges deltakelse i fondet. Dette innebærer blant annet at Enova skal ha en informasjons-, rådgivnings- og oppfølgingsrolle overfor søkere og potensielle søkere til EUs innovasjonsfond og delta i relevante prosesser opp mot EU-kommisjonen for å påvirke innretningen av Innovasjonsfondet.

«Som følge av at det er stort sammenfall i mål og forvaltningsoppgaver mellom EUs Innovasjonsfond og Enova og de betydelige mulighetene for synergier dette innebærer mellom forvaltningen av Norges deltakelse i Innovasjonsfondet og Enovas forvaltning av Klima- og energifondet er det besluttet at Enova skal inneha denne rollen» heter det i oppdragsbrevet fra Klima- og miljødepartementet.

- Dette er naturligvis stas og en stor tillitserklæring til oss. Vi vet at innovasjonskraften er stor i norsk næringsliv og industri, og skal bruke denne muligheten og det gode samarbeidet vi har med industrien til å få fart på enda flere spennende energi- og klimaprosjekter som bringer både Norge og Europa nærmere lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova, i en pressemelding.

Innovasjonsfondet kan støtte prosjekter både innen energiintensiv industri, fornybar energiproduksjon, energilagring og karbonfangst- og lagring. Første søknadsrunde er planlagt åpnet i månedsskiftet juni/juli med søknadsfrist i oktober. Gitt at implementeringen av fondet som en del av EØS-avtalen går som planlagt vil det være mulig for norske virksomheter å søke støtte allerede i denne runden.

Les mer om Innovasjonfondet her.

2 milliarder ekstra

Onsdag ble også en tilleggsavtale mellom Enova og KLD undertegnet. Avtalen legger føringene for hvordan ekstrabevilgningen til Enova på 2 milliarder kroner som er en del av «grønn omstillingspakke» skal benyttes. Intensjonen med omstillingspakken er å styrke norske bedrifter og arbeidsplasser, og bidra til grønn omstilling og på denne måten bidra til at Norge kommer ut av koronakrisen.

Avtalen slår fast at «Enova skal anvende midlene til å forsterke satsingen på teknologiutvikling i industrien og bidra til grønn omstilling på veien ut av krisen i tråd med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Midlene skal støtte opp under grønn teknologiutvikling innenfor eksempelvis leverandørindustrien, maritim næring og fornybar energi, herunder teknologi innenfor områder som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart».

- Disse midlene vil sammen med Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond bidra til at det blir et ekstra trykk i det viktige omstillingsarbeidet norsk industri og Norge som nasjon står overfor. Vi skal bidra både med kompetanse og engasjement. Vi vet at det blir krevende, men gleder oss til å ta fatt på oppgavene, sier Nakstad i Enova.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår