<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggefakta NO

Energi og ventilasjon

Energi og ventilasjon er stikkordet i denne rapporten, og blant de største suksesskriteriene for å oppnå en grønn utvikling.🍃⚡

Rapporten går dypere inn i el-, VVS- og ventilasjonsrollene for rådgivende ingeniører og utførende entreprenører. Vi ser på geografisk fordeling, fordeling på kategori, de største i bransjen, samt prosentvise andeler.

Last ned rapporten GRATIS her!

Energi og ventilasjon

 

Last ned rapporten gratis