Ekstra stort for XXL

 
Ekstra stort for XXL
Inntil E6 ved Gardermoen ligger det nye lageret til sportskjeden XXL Sport og Villmark. Bygget er nabo med Ahlsells nye store lager som stod ferdig i 2010, og utbygger Bulk Gardermoen AS har fremdeles ledig areal på tomten.

Inntil E6 ved Gardermoen ligger det nye lageret til sportskjeden XXL Sport og Villmark. Bygget er nabo med Ahlsells nye store lager som stod ferdig i 2010, og utbygger Bulk Gardermoen AS har fremdeles ledig areal på tomten.

XXL lageret bygges på tomten Barntjernmoen grustak på Hovinmoen som ligger ved Jessheim i Ullensaker kommune. Tomten er totalt ca. 252 mål, hvorav ca. 180 mål er ferdig utgravd. Bulk har utviklet eiendommen med hovedfokus mot lager og logistikk. Resteiendommen vil gradvis bli utviklet og tilgjengelig for prosjekter ettersom grusen blir tatt ut.

Bygg som er fleksible, robuste og standardiserte, er filosofien i Bulk. Her er prosjektleder Rune Bang.

God økonomi

Kongstanken bak Bulk Eiendoms forretningsmodell er standardisering.
– Våre bygg er robuste og standardiserte, men med fleksible løsninger, forklarer prosjektleder Rune Bang. Dette er faktorer som gir god økonomi ved at byggekostnadene og dermed leieprisene holdes nede samtidig som også driftskostnadene blir lave.
– Vår jobb er å vise nye leietagere at nye bygg er effektive både med hensyn på drift og energiforbruk og at de på den måten sparer driftskostnader i forhold til å flikke på gamle bygg. Eksempelvis oppnådde naboprosjektet, Ahlsell-bygget energiklasse A blant annet siden bygget varmes med varmepumpe og grunnvann. XXL-bygget blir antageligvis en god B, vil jeg tro. XXL varmes av et flisfyringsanlegg, sier Bang.

Arbeidene med å montere lagerfunksjonene går sin gang. Det er lagt opp til tre forskjellige lagerløsninger i bygget.

Store forhold

De harde fakta forteller at bygget er 205 meter langt og 105 meter bredt. Det skulle gi en grunnflate på 21.500 kvadratmeter. Standard høyde i Bulks lagerbygg er 11,7 meter frihøyde til laveste takbjelke.
Langs fronten av bygget er det bygget en lagermesanin på ca 2.400 kvadratmeter. På deler av denne ligger kontorer og en kantine for de ansatte. Bang forteller at Bulk som regel bygger mesanin for fellesfunksjoner inne i bygget, på den måten effektiviseres byggingen. Energimessig er det fordelaktig at denne type funksjoner ikke er bygget som en egen satellitt utenpå en kompakt konstruksjon.

Unikt plukklager
Lagerbygget er delt i tre haller som kommer til å få litt forskjellige lagerfunksjoner. Den første hallen blir et automatisk plukklager levert av det norske firmaet Hatteland Logistics. Deres system, AutoStore, består av en unik aluminiumsramme hvor varene er lagret. Lagervarene er lagret i plastbeholdere inne i rammen. Varene transporteres av roboter som beveger seg på skinner på toppen av rammen. Hver robot har en innebygd kran for å løfte beholderne fra rammen, transportere dem til videre behandling, og til å sette dem inn i rammen igjen. Når varer som er lagret på et lavere nivå bestilles, fjerner robotene beholderne ovenfor disse varene inntil det ønskede nivået er nådd. Flere roboter kan arbeide sammen for å akselerere prosessen. Systemet sørger også for at beholdere som ofte er i bruk er raskt tilgjengelige i de øverste nivåene av rammeverket. Robotene sørger for at varene blir fortløpende levert til portene, slik at brukerne ikke trenger å vente på nye produkter mellom de ulike ordrene.
De to neste hallene er av mer tradisjonell type, en med smalgangstruck og den siste med tradisjonelle reoler.
Fokus på vann
De tre hallene er bygget som hver sin brannseksjon og bygget er fullsprinklet.
– Brannsikkerheten er styrende for denne type bygg, sier Bang. Bygget er blant annet utstyrt med sin egen utvendige sprinklertank. Dette fordi det kommunale nettet ikke vil kunne levere nok vann hvis det skulle bli nødvendig. Tanken rommer 600 kubikk vann, sier Bang.
Lagerbygget ligger på det laveste punktet i terrenget. Av den grunn er det bygget et infiltrasjonsbasseng for lokal håndtreing av overvann. Spillvann pumpes opp og ut i det offentlige ledningsnettet.

En utvendig tank forsyner bygget med vann til sprinkleranlegget. Det kommunale ledningsnettet vil ikke ha stor nok kapasitet, hvis det skulle begynne å brenne. 

Tradisjonelt

Bygget som sådan er tradisjonelt med betongfundamenter ringmur og stålbæring. Dette ligger oppå en kvalitetsfylling av grus som er bygget opp i halvmeters tykke lag. Siden byggetomten er i et grustak, har ikke tilgang på fyllmasse vært noe problem. Konstruksjonen er i dragere og stålsøyler og er kledd med sandwichelementer. Taket består av TRP stålplater, isolasjon og membraner. I lagerbygg er kvaliteten og planheten på betonggulv særlig viktig. For XXL byget er det valgt et stålfiberarmert betonggulv. Lagerbygget har 19 kjøreporter.
– Det er strenge krav til dokumentasjon av gulv i lagerbygg siden trucker skal kjøre her inne. Derfor er vi avhengig av å ha med oss solide og dyktige samarbeidspartnere, sier Bang.
XXL lageret er bygget etter TEK10. Det har blant annet bevegelsessensor på belysningen, noe som er standard løsning i Bulk.

Sikker fokus
Siden XXL vil oppbevare mange attraktive varer i bygget, er sikkerhet et viktig tema.
– I henhold til forsikringsbransjens standarder ligger dette bygget i sikkerhetsklasse B2. Det vil blant annet si at det er to låser på alle dører, innbruddsalarmen er oppgradert og vinduer og dører er ekstra forsterket. I tillegg blir det etablert beskyttelse i form av hindringer på bakkeplan slik at det blir umulig for eksempel å bruke en bil som rambukk for å bryte seg inn i bygget, forklarer Bang.
På topp har bemanningen vært opp mot 100 personer og det er ikke rapportert noen alvorlige hendelser.
Oppstart på prosjektet var i januar i år, da startet grunnarbeidene. XXL begynte å montere AutoStore anlegg og reoler i begynnelsen av august og Rune Bang forteller at den endelige overleveringen skjer i midten av september, ca fem måneder etter at de første fundamentene ble støpt.

 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår