Disse skal bygge Agder Fengsel

 
Disse skal bygge Agder FengselSlik blir fengselet i Mandal seende ut.(3D-FOTO: Statsbygg/Landskaperiet)
AKTUELLE PROSJEKTER: På oppdrag fra Justisdepartementet bygger Statsbygg nytt fengsel i Agder, med avdelinger i Mandal og på Froland. Statsbygg har inngått kontrakt med entreprenørene Kruse Smith Entreprenør og Skanska Norge om byggingen av de to fengselsavdelingene. Kontraktene er totalt verdt 890 millioner kroner.

Av Tore Kubberød

I juni 2016 fikk Statsbygg i oppdrag å planlegge et prosjekt med sikte på å etablere et nytt fengsel i Agder. Etter en utviklings- og planleggingsfase samt KS2-behandling, ga regjeringen startbevilgning i juni 2017. 

Kapasiteten skal være på totalt 300 plasser. Av disse skal 100 legges til Mandal, og de resterende 200 på Froland. Begge avdelingene er komplette nybygg, med varierte utomhusarealer. Avdeling Mandal består totalt av ca. 65 dekar, og Froland av 95 dekar. Begge avdelingene legges innenfor såkalte perimetersikringer, som er fysiske sperrer som sikrer byggene og områdene.

Parallelle prosjekter

Disse prosjektene skal gjennomføres parallelt, med sekvensiell gjennomføring og ferdigstillelse. Prosjektet er delt opp i 4 totalentrepriser, fordelt på to totalentrpriser per avdeling.

De nye fengselsavdelingene skal romme blant annet såkalte forlegningsbygg med boavdelinger og aktivitetsarealer, portbygg med administrasjon og mottaksavdeling, hovedvaktsbygg med særavdelinger og helseavdeling, samt aktivitetsbygg med gymsal, bibliotek, butikk og lignende.

To entreprenører

Statsbygg har nå inngått kontrakt med entreprenørene Kruse Smith Entreprenør og Skanska Norge om bygging av Agder fengsels to nye avdelinger i Mandal og Froland.

Kruse Smith Entreprenør skal bygge forlegningsbygg med boavdelinger og aktivitetsarealer ved de to fengselsavdelingene.

Skanska skal bygge portbygg med administrasjon og mottaksavdeling, hovedvaktbygg med særavdelinger og helseavdeling, samt aktivitetsbygg med gymsal, bibliotek, butikk og lignende. I tillegg skal de utføre komplette utomhusarbeider og såkalte perimetersikringer, som er fysiske sperrer som sikrer byggene og områdene.

Kontraktssum for avdeling Mandal er om lag 360 millioner og for Froland 530 millioner kroner. Prosjektet vil ha byggestart første kvartal 2018, og skal overleveres Kriminalomsorgen første halvår 2020.

Fakta

Agder Fengsel

Mandal og Froland

Vest-Agder

Byggherre: Statsbygg på vegne av Justisdepartementet

Byggestart: Første kvartal 2018

Ferdig: 2020

Hovedentreprenører: Kruse Smith Entreprenører og Skanska Norge

Arkitekt forprosjekt: Hlm Arkitektur AS

Om Byggfakta Live: Byggfakta Live-databasen inneholder mer enn 20 000 norske bygg- og anleggsprosjekter. Byggfakta Live leverer oppdatert informasjon om ca. 250 nye og 1100 eksisterende prosjekter hver uke til våre kunder.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle