Disiplinleder innen byggeteknikk og erfarne byggingeniører i Kristiansand

 
Disiplinleder innen byggeteknikk og erfarne byggingeniører i Kristiansand
Disiplinleder innen byggeteknikk og erfarne byggingeniører i Kristiansand.

Vil du utvikle deg innen ledelse og fag? Våre ingeniører jobber på Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og nye sykehus landet rundt. I Kristiansand er vi involvert i utviklingen av blant annet Kvartal 32, Agder fengsel, Campus Grimstad og bytransformasjonsprosjektet Strømsbusletta i Arendal.

Nå søker vi disiplinledere og senioringeniører innen byggeteknikk til vår seksjon i Kristiansand – Er du klar for nye utfordringer?

FÅ LEDERANSVAR I REGIONALE OG NASJONALE PRESTISJEOPPDRAG
Ønsker du større lederansvar i store prosjekter regionalt og nasjonalt, så er det deg vi leter etter. Som disiplinleder og seniorrådgiver får du ansvar for komplekse prosjekteringsoppgaver innenfor bygg og anlegg. Du bidrar aktivt til at COWI opprettholder sin ledende posisjon og vinner de spennende flerfaglige oppdragene innen bærekraftige, miljøvennlige og energieffektive bygg.

Din rolle er viktig for å lede og utvikle prosjektmedarbeidere innenfor ditt fag, samt sikre god tverrfaglig samhandling i prosjektene. I tillegg forventes det at du kan lede tilbudsprosesser og fungere som assisterende prosjektleder/oppdragsleder for store komplekse oppdrag.

COWI har ett av Norges største og ledende fagmiljø innen byggeteknikk, med over 120 rådgivere i Norge. I Kristiansand består seksjonen av 6 byggingeniører, som er blant landets fremste på prosjektering av prefabrikkerte betongkonstruksjoner, papirløse prosjekter og industrialiserte byggemetoder. Fagmiljøet har en internasjonal profil, hvor de samarbeider tett med byggtekniske og spesialiserte fagmiljøer også ellers i Europa.

Hos oss får du bruke og utvikle din fagkompetanse med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasenter, undervisningsbygg, næringsbygg, industrianlegg, høyspenningsanlegg og samferdsel. Med et stor spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU ER OPPTATT AV UTVIKLING, KUNNSKAPSDELING OG KVALITET
Du har solid bransjeerfaring og dokumentert kompetanse innen byggeteknisk prosjektering. Vi forutsetter at du har høyere teknisk utdannelse og minimum fem års relevant erfaring.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du trives med å arbeide i team.
 • Du er opptatt av kontinuerlig utvikling av helhetlige og fremtidsrettede løsninger som skaper verdi for kunder, mennesker og samfunn.
 • Du er en teknologioptimist som brenner for innovasjon.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet.
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert.
 • u trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet.
 • Du er kundeorientert og vet viktigheten av å bygge gode kunderelasjoner.

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Vi leder utviklingen i bransjen gjennom nye og innovative løsninger på fagfelter, prosesser og bruk av digitale verktøy.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • COWI tilbyr utdanningsprogrammer innenfor faglig utvikling, prosjektledelse, linjeledelse og markedsføring/utvikling. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle ferdigheter hos de ansatte, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve arbeidsplassen som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 02.04.2018

Arbeidssted: Kristiansand

Kontaktperson:

Geir Egil Nessa, Telefon: +47 941 49 444

Oddmund Loland, Telefon: +47 911 88 228

Søk på stillingen her

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle