Dette er finalistene til Oslo bys arkitekturpris 2018!

 
Dette er finalistene til Oslo bys arkitekturpris 2018!videre i konkurransen om å vinne Oslo bys arkitekturpris i år. (Foto: Oslo kommune).
Det er tre nokså ulike prosjekter som er videre i konkurransen om å vinne Oslo bys arkitekturpris i år. Det er to gangbroer, Bumerangbru og Jungelbru på Alna, Kulturhuset 2.0 ved Youngstorget og førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31 på Furuset.

Prisen deles ut av ordføreren i Oslo rådhus 18. oktober. Arrangementet er åpent for alle.

Tre finalister som gir mye til byen

- Årets tre finalister gir mye til byen. Med Kulturhuset 2.0 har Oslo fått et nytt, demokratiserende og åpent møtested. Bumerang bru og Jungelbru gjør bynaturen mer tilgjengelig og maner til økt aktivitet. Førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31 viser at bærekraftig planlegging gir gode boliger. Ikke minst leverer de tre finalistene spennende, fremragende og inspirerende arkitektur. Dette er bra prosjekter for byen vår, sier Victoria Maria Evensen (Ap), leder av byutviklingskomiteen i Oslo bystyre, i en pressemelding.

- De tre finalistene har til felles at de alle på en omsorgsfull og intelligent måte utnytter og forbedrer stedspesifikke eksisterende kvaliteter.  Dette genererer fremragende arkitektur med begrensede virkemidler og prosjektene fremstår som robuste og bærekraftige, sier Ellen Hellsten, leder av Rådet for byarkitektur.

Bumerangbru og Jungelbru på Alna

Utdrag fra juryens vurdering:

De to bruene har svært høy standard på detaljering og konstruksjon. Med en leken og spennende utforming er bruene nyskapende tilskudd til byen. De sikrer en etterlengtet kobling til det blågrønne nettverket som gir verdifulle naturopplevelser for liten og stor.

Adresse: over Ytre Ringvei og Haugerudbekken

Bruk: gangbru

Arkitekt: SAAHA AS

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

Andre aktører: Degree of Freedom

Tiltakshaver: Oslo kommune, Bymiljøetaten

Dette skriver kommunen: «To nye gangbruer mellom Haugerud og Alna kobles på et eksisterende turveinett og et sammenhengende grøntdrag. Tilknyttet bruene er det anlagt en tursti uten store endringer av terrenget. Bruene gir både framkommelighet og naturopplevelser og skaper nye forbindelser til Alnastien fra Haugerud.

Jungelbrua er en kabelhengebru, konstruert i lakkert og galvanisert stål med et sklisikkert brudekke. Rekkverket er utført med et åpent stålnett for å understreke bruas letthet og gi brukerne både sikt og trygghet over brua. Rekkverket er avstivet med en kabel som er forankret i berget med peler. Det er benyttet prefabrikkerte bruseksjoner, og monteringen er utført så kort, enkel og skånsom som mulig for å ta hensyn til terrenget og naturmangfoldet i området.

Bumerang bru består av en kontinuerlig asymmetrisk stålkassekonstruksjon, utformet som en bumerang. Mellom festene på land er brua støttet av tre slanke stålsøyler. I kurven midt på brua øker gangbredden fra tre til fire meter, slik at kurven danner et naturlig møtested og utkikkspunkt over ravinedalen og byen. Brua er bygget i Cortenstål for å skape kontrast og harmoni til naturen i området, i tillegg til at materialet har lave vedlikeholdskostnader og lang levetid. Det integrerte rekkverket har belysning i håndløperen. 

Kulturhuset 2.0

Utdrag fra juryens vurdering:

Kulturhuset 2.0 er et fremragende og inspirerende prosjekt av høy kvalitet hvor en typisk Oslo-bygård er nennsomt gjenbrukt. En overordnet idé om å knytte folk sammen gjennom kultur er omsatt til ny inkluderende arkitektur.

Adresse: Youngs gate 6, sentrum

Bruk: kulturhus

Arkitekt: Tuvalu Arkitekter

Annen aktør: NP Bygg AS

Tiltakshaver: Kulturhuset i Oslo AS / Olav Thon

Areal: 1665 m² BRA

Tekst om prosjektet:

«En verneverdig bygård er totalrehabilitert og har fått nytt innhold som møteplass og kulturarena. Originale, bygningsmessige kvaliteter er hentet frem, og tekniske og funksjonelle elementer lagt til. Ved bruk av gamle materialer framstår interiørene som både nedstrippet og tilbakeført.

Kulturhuset 2.0 er en videreføring av det tidligere, midlertidige Kulturhuset på Youngstorget. Det inneholder blant annet serveringssteder, flere arbeidsrom og arrangementsrom, og det er lagt til rette for flere ulike aktiviteter.

Den verneverdige murgården er oppført i 1885 og består av tre bygninger, sammenstilt i en U-form. Bygningsmassen var preget av mange ulike bygningsdeler fra den senere tid, både i eksteriør og interiør. Alle elementer som ikke var originale, er tatt ut, opprinnelige konstruksjoner og flater er avdekket, vindusåpninger og dører mot gateplan er tilbakeført, og eldre detaljer er satt i stand. Nye elementer er tilført for å oppfylle dagens tekniske og funksjonelle krav, blant annet et nytt trapperom og heiser. Det er etablert nye koblinger mellom de tre bygningene og lagt til et nytt mellombygg i bakgården. Bakgården fungerer som et sentralt rom. Nye glassvegger og vinduer gir visuell kontakt gjennom bakgårdsrommet.

Førstehjemsboligene i Ulsholtveien 31, Furuset

Utdrag fra juryens vurdering:

Førstehjemsboligene er et særdeles vellykket eksempel på bærekraftig planlegging på flere plan; fysisk, sosialt og økonomisk. Helhetskonseptet med et fokus på bomiljøet gjør dette til et viktig forbildeprosjekt.

Adresse: Ulsholtveien 31, Furuset

Bruk: boliger

Arkitekt: Haugen / Zohar Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Dronninga Landskap AS

Tiltakshaver: Stiftelsen Betanien Oslo

Areal: 3200 m² BRA (boliger) 4000 m² (hage)

Om prosjekter:

Førstehjemsboligene for unge i etableringsfasen er kompakte, klimavennlige boliger som har sjenerøse og varierte uterom med møteplasser som inviterer til sosialt felleskap.  Bygningenes plassering på eiendommen gir rom for en stor, felles hage til ulike aktiviteter og dyrking av spiselige vekster.

Eiendommen ligger på et høydedrag med en bratt skrent mot vest, i et sammenhengende grøntområde med slakt fall mot Furuset kulturpark i sør. Et eksisterende hus fra 1950-tallet, kalt Furuhuset, er ombygd og rehabilitert med nye boliger og fellesrom. Det er oppført to nye, lengre bygningsvolum med boliger i tre etasjer langs tomtens ytterkant mot vest. Denne plasseringen gir et stort felles hageanlegg som åpner seg mot friområdene i sør.

Prosjektet har lagt vekt på å skape uformelle møteplasser og gode uterom for å oppnå felleskap og sosial bærekraft, i tillegg til å være et forbildeprosjekt for miljøvennlig byggeri. Totalt 36 boliger skal gi ca. 80 unge voksne et botilbud. Boligene har tre forskjellige størrelser og er tilpasset både enslige og par.

Bebyggelsens plassering og utforming danner gatetun og mindre plasser. Store gresskledte flater i kombinasjon med gangstier, trapper, gatetun og mindre amfier inviterer til varierte utendørsaktiviteter og gir rom for uformelle møteplasser og et sosialt fellesskap. Frukttrær, bærbusker og syriner i den gamle hagen er bevart og supplert med spiselige vekster og dyrkingsfelt. En felles sykkelpaviljong med verksted og sykkeldepot er oppført ved veien.

Prosjektet har høye miljøambisjoner og inngår i porteføljen til forbildeprogrammet FutureBuilt. Furuset er også et forbildeområde for klimavennlig områdeutvikling. Bygningene er kompakte og arealeffektive, med massivtrekonstruksjon. De har passivhusstandard med lavt oppvarmingsbehov. Det er balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning.  Andre klimatiltak er vannmåler, solceller, solfangere, sedumtak og god sykkeltilrettelegging.

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår