- Det koster å vokse i byggebransjen

 
- Det koster å vokse i byggebransjenIllustrasjonsbilde: Getty Images
Norske byggentreprenører lever med høy risiko. Denne delen av byggebransjen har de siste fem årene opplevd en vekst på hele 43 prosent, men marginene er nå helt nede på 4,2 prosent. Bildet forteller også at det koster å vokse i bransjen.

Av Odd Borgestrand

Det viser analyser foretatt av BDO AS i Bygg og anleggsanalysen for 2019.  Totalt 1044 selskaper er definert som utførende entreprenører i BDO AS sin analyse. Prosjektene er byggeprosjekter innen det private boligmarked og næringsbygg, men også leveranser i deler av slike prosjekter. Henning Dalsegg og Thomas Lidsheim, som er bransjeansvarlige i BDO AS, står som avsendere av analyserapporten.

Offentlige investeringer viktig

De slår fast at risikoen i byggebransjen i utgangspunktet er relativt høy, men dette avhenger også av kontraktsform. Den relativt sterke veksten har vært drevet av igangsettelser som følge av prisvekst og befolkningsvekst, men også indirekte gjennom offentliges investeringer og utvikling av knutepunkter. Marginene viser en synkende trend. Marginen for byggentreprenørene lå i 2014 på 5 prosent og har sunket ytterligere til 4,2 prosent for 2018. Også for byggentreprenørene er størrelse av betydning. Både de store, de som omsetter for mer enn 500 millioner kroner, og de mellomstore som ligger fra 250 til 500 millioner, lå på 3,9 prosent margin i 2014. Fra 2014 til 2018 har de store redusert marginen med 1,2 prosentpoeng mens de mellomstore har økt med 0,1 prosentpoeng. De store har hatt en kraftig reduksjon fra 2017, fra 4,3 prosent til 2,7 prosent i 2018. 

De mellomstore har hatt stabil utvikling fra med 4,0 prosent margin både i 2017 og 2018. De små aktørene, som opererer fra 30 til 250 millioner kroner, har hatt et relativt stabilt marginnivå de siste 5 årene på 4,4 prosent. Fortsatt ligger de små aktørene på et betydelig høyere marginnivå enn de store. Bildet forteller at det koster å vokse i bransjen.

God soliditet

Henning Dalsegg og Thomas Lidsheim mener soliditeten ligger på et akseptabelt nivå historisk, Fra 26,2 prosent i 2017 til 26,8 prosent i 2018. Dette til tross for fallende marginer.
- Dette er en annen utvikling enn den vi så hos anleggsentreprenørene. Lønnskostnaden som andel av inntektene viser imidlertid en negativ trend, dette til tross for den negative marginutviklingen. Reduksjonen fortsatte fra 2017 til 2018, med en reduksjon fra 22,2 prosent til 21,8 prosent. Reduksjonen i lønnskostnad som andel av inntektene kan antakelig i stor grad forklares av den solide omsetningsveksten. Ser man på konkurranseintensiteten innenfor utførende bygg, er den stabilt svært høy for samtlige regioner. Vi ser også at den går fra moderat til høy for store og mellomstore aktører, forklarer Dalsegg og Lidsheim.

Elektro og automasjon

Innenfor segmentet «utførende teknisk» finner vi aktører som har prosjekter knyttet til elektro og automasjon, både lavspenning og høyspenning. Totalt 515 selskaper danner grunnlag for analysen i dette segmentet.
BDO sier i sin analyse at risikoen normalt er lavere enn for bygg og anleggsprosjektene. Segmentet har de siste 5 årene hatt en vekst på 33 prosent. Marginbildet har imidlertid være fallende, i likhet med de de øvrige utførende i segmentet. Dog kan det se ut til at marginen er i ferd med å stabiliseres noe. I 2014 lå marginen på 7,1 prosent for de tekniske entreprenørene. I 2017 var tallet på 5,8 prosent og gikk ned til 5,6 prosentpoeng i 2018.

Interessante forskjeller

Bryter man segmentet ned på størrelse, er det noen interessante forskjeller. De store aktørene, altså de med omsetning over 500 millioner, har hatt økende marginer siden 2015. Marginen økte med 0,2 prosentpoeng fra 2,7 prosent i 2017 til 2,9 prosent i 2018. For de mellomstore, mellom 250 og 500 millioner, ser vi det samme bilde, med økende marginer siden 2016. Marginene økte solid fra 2017, da marginen var 2,5 prosent til 2018 med 3,2 prosent). De små, som omsetter for mellom 30 til 250 millioner, har i motsetning til de store og mellomstore sett fallende marginer de siste 5 årene. Marginene ligger likevel betydelig høyere for de små. Marginen falt fra 6,1 prosent i 2017 til 5,9 i 2018.

- Bildet viser altså at margingapet for de små versus de store og mellomstore er i ferd med å jevnes ut. Soliditeten hos de tekniske entreprenørene er stabil på et akseptabelt nivå historisk. Fra 2017 til 2018 er det ingen endring. Soliditeten ligger på gode 30,2 prosent, opplyser Dalsegg og Lidsheim.
Lønnskostnaden som andel av inntektene viser en positiv utvikling. I 2017 lå lønnskostnadene på 37,3 prosent, og disse er redusert til 36,7 prosent i 2018.

- Ser man på konkurranseintensiteten innenfor utførende teknisk, er den høy i samtlige regioner. For Østlandet ser vi at konkurransen øker, mens for Innlandet ser vi en svakt avtakende konkurranse. Vestlandet og Midt-Nord er begge stabilt høye, heter det i rapporten.

Staten har avgjørende rolle

I overgangen til et bærekraftig lavutslippssamfunn vil bransjens kompetanse og leveranser spille en avgjørende rolle for utviklingen i landet, mener BDO.
Bransjen sliter med fallende lønnsomhet og fokus på pris og margin kan synes å overskygge andre viktige diskusjoner. Fortsatt er pris en av de viktigste parametere for de fleste byggherrene. Så lenge dette kriteriet teller mer enn 50 prosent vil det alltid være prisen som avgjør. Når det gjelder pris, mener BDOs bransjeansvarlige at det bør være livsløpskostnaden som er avgjørende.

- Kanskje vi bør ta tilbake mentaliteten for de som bygget for over 100 år siden. De bygget for at det skulle vare i «evig» tid. Gjennom tilslutning til krav fra det internasjonale samfunnet, herunder FN sine bærekrafts mål og Paris-avtalen, har vi forpliktet oss til å bygge et samfunn som forbruker mindre ressurser og energi. Offentlig sektor gjennom stat, kommuner og offentlig eide selskaper, er den suverent største byggherren i Norge. Det er først når byggherrens krav til kvalitet og bærekraftige løsninger overgår kravet om laveste pris at bransjen kan vise hva den er i stand til å levere, mener Henning Dalsegg og Thomas Lidsheim.

Videreutvikling av kompetanse

- Det er først når bransjen virkelig får anledning til å bruke sin kompetanse at kompetansen kan videreutvikles. Kun da vil dette bli et konkurransefortrinn for de selskapene som investerer i å utvikle og levere bærekraftige løsninger. Vi mener at dette skiftet vil komme, og vi ser at offentlige byggherrer har begynt å inkludere andre parametere i de store kontraktene de utlyser. Dette vil kreve nye modeller for konkurranseutsetting, nye beregningsmodeller for bygge kostnader samt FDV-kostnader. På sikt vil de nye kravene bidra til en styrking av den norske bygg- og anleggsindustrien i konkurranse med andre land. For selskapene vil dette kunne bety en mulighet for å differensiere seg på andre parametere enn laveste pris. I et marked med få kjøpere og mange tilbydere, er det eneste løsning for å oppnå bærekraftige marginer, konkluderer Dalsegg og Lidsheim i sin rapport.

Hele rapporten kan du laste ned her

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår