Byggefakta NO

De største arkitektene & totalentreprenørene

Se statistikk for de største arkitektene og totalentreprenørene!  📈✏️👷

Når vi ser på de største, har vi denne gangen gjort dette ut ifra ett objektivt kriteria. «Verdien av igangsatte prosjekter kontoret har hatt siste 2 år». Dette betyr at eldre pågående prosjekter ikke er med og at dersom en bedrift har flere kontorer, konkurrerer de hver for seg.

Last ned rapporten GRATIS her, og få med deg spennende lesning og et bedre grunnlag for hvem de største arkitektene og totalentreprenørene er!

Påskerapport mockup

 

 

Last ned rapporten gratis