Bygger rekordstort maskinsenter

 
Bygger rekordstort maskinsenter
Spaden gikk nylig i jorden på Kløfta for Felleskjøpet Agris største utstillingsvindu i Norge. Avdelingen øker fra 3 100 til 4 800 kvadratmeter og skal representere hele Felleskjøpets bredde, til både bonde og forbruker.

Felleskjøpet Agri har et bredt tilbud til markedet, fra store maskiner, tonnvarer og innendørsmekaniske løsninger for landbruket, til dyrefôr, verktøy og utstyr til hus og hage for forbruker. Hele bredden skal representeres på Kløfta.
– Valget om utbygging her falt naturlig med tanke på at Kløfta ligger i et viktig landbruksområde, med kort avstand til Gardermoen og nær tilknytning til E6. Her kan vi effektivt serve en stor kundegruppe, sier Henrik Krogh, daglig leder i Agri Eiendom.
Avdelingen er et viktig knutepunkt i Felleskjøpet Agri. Nå blir maskinsenteret nytt og skal også omfatte park- og anleggsmaskiner. Verkstedet bygges ut og skal betjene samtlige maskiner i sortimentet. En større og mer moderne butikk skal møte både forbruks- og landbruksbehov.

Skal møte nye kundebehov
Maskinsenteret vil legge til rette for en samlet presentasjon av alt Felleskjøpet har å by på. Både innendørs- og utendørsområder skal tas i bruk.
– Vi vil vise hele bredden. Et utstillingsvindu av denne dimensjonen mener vi gir oss en unik og attraktiv posisjon i markedet. En ny maskin er en stor investering, og vi vet at kundene vil sette pris på muligheten til å ta og føle på maskinene, sier Frode Dahl, direktør maskin i Felleskjøpet Agri.
Butikken har kunder fra hele det sentrale Østlandet og vil renoveres og utvides med 400 kvadratmeter.
– Butikken blir Østlandets største med et moderne og fremtidsrettet tilbud til alle våre målgrupper. Vi vil få en mer effektiv og moderne salgsflate som blant annet innbefatter «hent i butikk» av tonnvarer og «pick-up-point» for netthandel, sier Eivind Torkildsen, direktør for detaljhandel i Felleskjøpet Agri.

Et perfekt prosjekt
Etter grundig evaluering ble Entreprenørselskapet Johs. Granås AS valgt som hovedentreprenør. Viktige kriterier for valget var lokal tilknytning og relevant erfaring og kompetanse.
– Prosjektet passer oss perfekt. Vi har erfaring som totalentreprenør på flere tilsvarende prosjekter i dette området og vi er stolte av tilliten som Felleskjøpet Agri viser ved å velge oss, sier Jahn Otto Snortheim, daglig leder i Entreprenørselskapet Johs. Granås. 
Etter planen skal fase én, som er verksted, være innflytningsklart på høsten 2016. Fase to er butikk og maskinutstilling og skal etter planen stå klart i mars 2017. Eksisterende butikk- og verkstedsvirksomhet på Kløfta vil opprettholdes under hele byggeperioden.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle