Brutårnet i Tana reises i september

 
Brutårnet i Tana reises i septemberIllustrasjon: NVE / Plan Arkitekter / Statens vegvesen
I september vil det 94 meter høye brutårnet begynne å reise seg ved Tana bru, og folk kan få inntrykk av hvordan brua som skal stå ferdig i 2019 vil ta seg ut i landskapet.

Første spadetak for det nye prosjektet ble tatt i januar.Siden da har alle pelearbeider i Tana blitt ferdigstilt og oppbygging av tårnfundamentet og ballastkassen er påbegynt. I siste halvdel av august vil tårnfundamentet støpes og kort tid etter vil de første delene av tårnene bli heist på plass.

Det er altafirmaet HAK Entreprenør som sammen med polske Vistal Gdynia har oppdraget med å bygge den nye brua. Komponentene til brua produseres på stålfabrikken i Polen, hvor de er ferdige med ca. 70 meter av tårnene og det meste av vegbanene som skal produseres i år. Dette klargjøres nå for transport til Tana. I sommer pågår arbeidet med å armere tårnfundamentet, og selve støpingen av fundamentet er planlagt til slutten av august. Hele brua vil være ferdig montert i 2018.

Frem til i dag er det bare gjort begrensede tiltak i anleggsområdet, men når en 110 meter høy byggkran kommer på plass om noen uker, vil anleggsområdet endre karakter. Denne krana skal brukes til å heise på plass tårnet og vegelementene, og vil bli stående fram til alt stålet er på plass høsten 2018.

I tillegg til selve brua, skal det bygges rundkjøringer på begge sider, og 400 meter veg skal legges om. Inngrepet i selve vegen kommer tidligst høsten 2018 eller på våren 2019, så trafikantene kan brukes dagen veg i lang tid ennå. Nye Tana bru får et spenn på 234 meter, og blir den største brua i Øst-Finnmark og et signalbygg for Finnmark. Hele byggeprosjektet har en kostnadsramme på 578 millioner kroner.

Nye Tana bru skal være ferdig og settes i trafikk i september 2019.  

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle