<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/210672.png" style="display:none;">
Byggfakta logo - RGB-orange
ARBEIDSMETODE BILDE-1

Byggfakta er til for å skape konkurransefordeler og verdi for alle aktører i bygg- og anleggsbransjen.

Les mer om våre produkter her

Sono Norge er kunde av SMART, Citymark og Produktfakta
Vi har brukt Byggfaktas tjenester i flere år. Og med den inntjeningen dette gir oss, er vi ikke i tvil om at dette lønner seg.

Thor Arne Løkken, Salgsdirektør – Sono Norge A/S