Brannrådgiver / branningeniør, Avd. Bygninger og konstruksjoner i Bergen

 
Brannrådgiver / branningeniør, Avd. Bygninger og konstruksjoner i Bergen
Vil du utvikle deg innen ledelse og fag? Våre ingeniører jobber på Norges mest komplekse prestisjeprosjekter, som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og nye sykehus landet rundt.

Nå søker vi branningeniører med erfaring fra brannteknisk prosjektering og rådgiving som kan bidra til å videreutvikle fagmiljøet ved vårt kontor i Bergen – Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her.

FÅ LEDERANSVAR FOR SPENNENDE OPPDRAG INNEN BRANNSIKKERHET
Ønsker du større lederansvar i store prosjekter, så er det deg vi leter etter. Som erfaren branningeniør får du ansvar for komplekse prosjekteringsoppgaver innenfor brannsikring.

Vårt fagmiljø innen brannsikkerhet består av 45 rådgivere totalt i COWI Norge. Som ett av landets fremste brannfaglige prosjekteringsmiljøer, har vi blant annet vært ledende i bransjen på bruk av BIM, digital samhandling og ny teknologi som sikrer liv og verdier i flere av landets viktigste bygg og anlegg. Vårt brannsikringsteam planlegger komplett brannsikkerhet med prosjektering av tiltak innen alle fagdisipliner. Vi har sentral godkjenning for høyeste tiltaksklasse og kan foreta brannteknisk prosjektering av alternative løsninger ved analyse. Det gir frihet i utformingen av bygninger og ivaretar arkitektoniske og praktiske behov.

Din rolle er viktig for å lede og utvikle prosjektmedarbeidere innen ditt fag, samt sikre god tverrfaglig samhandling i prosjektene. I tillegg forventes det at du kan lede tilbudsprosesser og fungere som assisterende prosjektleder/oppdragsleder for viktige oppdrag av samfunnsmessig høy betydning.

Hos oss vil du få jobbe med varierte oppdrag innen helsebygg, flyplasser, datasentre, undervisningsbygg, næringsbygg og industrianlegg. Vi vektlegger faglig kvalitet, godt samarbeid, fleksibilitet og evne til å dele kunnskap med hverandre høyt. Med et stor spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold vil du hos oss finne meget gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen andre dyktige kollegaer.

DU ER EN UTVIKLINGSORIENTERT BRANNRÅDGIVER SOM DELER KUNNSKAPEN DIN
Vi ønsker engasjerte medarbeidere med godt humør, som har evne og vilje til å arbeide både selvstending og i team. Høy faglig kompetanse kombinert med et ønske om å tilføre våre prosjekter og vårt kontormiljø det lille ekstra verdsettes. Du er branningeniør eller har en bachelorgrad med spesialisering innenfor brannsikkerhet.

 • Kjennskap til regelverk nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet.
 • Kjennskap til BIM verktøy som brukes i prosjektering.
 • Kjennskap til branntekniske simuleringsprogrammer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Du kjenner deg igjen i flere av følgende utsagn:

 • Kundeorientert og evne til å bygge kunderelasjoner
 • Like å arbeide i tverrfaglige team
 • Du er nysgjerrig og følger med på trender innenfor fagfeltet
 • Du tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet.
 • Du er opptatt av kvalitet i leveranser og jobber strukturert.
 • Du trives med arbeidsoppgaver som har høy faglig kompleksitet.

COWI SOM ARBEIDSPLASS
COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 02.04.2018

Arbeidssted: Bergen

Kontaktperson: Arild Grov, seksjonsleder, Tlf: 911 80 085

Søk på stillingen her

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle