Boligprodusentene lanserer ny boligstatistikk på fylkesnivå

 
Boligprodusentene lanserer ny boligstatistikk på fylkesnivå
Boligprodusentenes Forening videreutvikler Boligbarometeret og lanserer i dag en indeksbasert statistikk for salg og igangsetting av nye boliger på fylkesnivå. Denne statistikken vil bli oppdatert på kvartalsbasis.

Boligbarometeret er bransjestatistikk som viser salg- og igangsetting av nye boliger i Norge. Statistikken utgis av Boligprodusentenes Forening og Prognosesenteret og blir publisert månedlig.

Hver måned innhentes det tall fra i underkant av 1 000 bedrifter over hele landet. Boligprodusentene har hentet inn data på månedsbasis siden 2010, mens de har kvartals-tall fra 1999. Boligbyggingen fordeles på eneboliger, småhus og leiligheter.

På grunn av etterspørsel etter flere tall på på fylkesnivå lanserer de i dag en indeksbasert statistikk som viser salg- og igangsetting de siste 12 måneder på kvartalsbasis. 4. kvartal 2010 = indeks 100.

I tillegg viser de en indeks for igangsetting pr. fylke pr kvartal i forhold til et beregnet boligbehov. Prognosesenteret har beregnet et boligbehov på fylkesnivå med følgende forutsetninger:

  • MMMM alternativet til SSB er lagt til grunn for befolkningsframskrivingene
  • Igangsettingen er en gjennomsnittlig årlig igangsetting i perioden 2016-2025
  • Det er lagt inn et årlig sanering på 5 000 boliger som er fordelt på kommunenes %-vise andel av den totale boligmassen

Last ned fylkesrapporten

Last med bakgrunnsdata i excel

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle