Betongundergangen i Kisgruveveien er åpnet

 
Betongundergangen i Kisgruveveien er åpnetTrafikk satt på ny betongundergang i Kisgruveveien. (Foto: Kjell Wold)
Betongkulverten i Kisgruveveien er nå tatt i bruk som bilveg. Det skjedde før helgen

Undergangen i Kisgruveveien i Saggrenda blir overgang for ny E134 innover i Lassedalen mot Vollåstunnelen, når hele den nye E134 Damåsen-Saggrenda etter planen åpner en gang høsten 2019.

Mindre arbeid gjenstår
Mens den store betongkulverten er blitt bygd rett vest for Lassedalsbekken, har Kisgruveveien gått i en midlertidig slynge rundt den digre betongkonstruksjonen.

Det gjenstår ennå noe etterarbeider i selve kulverten, blant annet forblending. Dette vil pågå først en gang til våren eller sommeren og ta noen uker. Da vil Kisgruveveien midlertidig bli lagt om igjen mens dette arbeidet pågår.

Takhøyde
Men nå og i noen måneder framover vil altså trafikken på Kisgruveveien passere i betongundergangen, som også blir den permanente traseen for skogsbilvegen vestover i Saggrenda.

Fakta Kisgruveveien kulvert:

  • Lengde: 43,5 meter
  • Bredde: Sju meter
  • Vegbredde: 4,5 meter + 2 meter fortau
  • Frihøyde: 4,9 meter
comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle