Bestillerkompetansen skal opp

 
Bestillerkompetansen skal oppFra venstre: Harald Andersen, prosjektmedarbeider, Torbjørn Vinje, direktør i NKF, Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21, Fredrik Horjen, prosjktleder, Elisabeth Leikanger, prosjektansvarlig. (Foto: Inger Godvik Moen)
Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Bygg21 har inngått en samarbeidsavtale om prosjektstøtte for å bedre bestillerkompetansen i offentlige investeringsprosjekter innen bygg og eiendom.

– Prosjektet utgjør en betydelig og historisk satsing innenfor et område av stor samfunnsmessig betydning, uttaler Torbjørn Vinje, direktør i NKF.

Det offentlige anskaffer for mellom 163 og 245 milliarder kroner årlig i eiendom, bygg og anlegg. En stor andel anskaffes av kommunene. Høykompetente kommuner kan redusere kostnader og risiko gjennom gjensidig deling og bruk av beste praksis. Kommunene kan i fellesskap høyne sin kompetanse ved å hente inspirasjon og løsninger fra andre utbyggere og leverandører. Kompetanseprosjektet bruker «Neste steg», normen for faseinndeling av byggeprosjekter fra vugge til grav, til grunn prosjektarbeidet

– Jeg har stor tro på at prosjektet vil gi bedre bestillerkompetanse hos kommunale oppdragsgivere. Det vet vi av erfaring vil gi billigere og bedre bygg, sier Sverre Tiltnes, direktør i Bygg21.
Bygg21 har to representanter i styringsgruppa for prosjektet.
– Det er avgjørende for samarbeidet at vi er med aktivt i styringen, fortsetter Tiltnes.
Hovedstyret i NKF støtter helhjertet opp om satsingen.
– De ser at prosjektet har klar overføringsverdi til andre kommunaltekniske fagområder, sier Vinje i NKF.

Fagforumet NKF bygg og eiendom har fått ansvaret for prosjektgjennomføringen. Styreleder i forumet, Jan-Egil Clausen, leder styringsgruppen.
– Det blir også representasjon fra sentrale aktører i referansegruppa. Det gir solid forankring, og sikrer gode faglige innspill underveis, avslutter Vinje.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle