Bærekraftige zip-screens

 
Bærekraftige zip-screens
KvintBlendex kan nå dokumentere hvor mange poeng deres egenproduserte zip-screens kan oppnå, innenfor DGNB, BREEAM og LEED.

Bygging, drift og senere nedrivning av bygninger krever forbruk av svært mange ressurser. Derfor er det helt avgjørende at bærekraft i alle detaljene er en grunnstein i ethvert bygg.

– Bærekraft handler ikke bare om energieffektivitet, men like mye om trivsel, miljø og økonomi; og de tre sertifiseringsordningene DGNB, BREEAM og LEED er derfor basert på disse områdene. KvintBlendex ønsker å bidra til ansvarlig byggevirksomhet. Det er bakgrunnen for at vi har fått våre screen evaluert, og nå kan dokumentere innenfor alle ordningene hvor mange poeng solskjermingen bidrar med til sertifiseringen av et bygg, heter det i en pressemelding.

– Det har vært et ressurskrevende prosjekt for foretaket, men vi er svært fornøyde med å kunne tilby samarbeidspartnerne våre den nødvendige dokumentasjonen og dermed lette deres arbeid med å oppnå sertifiseringsdiplomer i forskjellige kategorier.

Fakta om sertifiseringsordningene

BREEAM. Engelsk ordning. Tilpasset det enkelte landets standarder og/eller de europeiske standardene. Bærekraftige bygg bedømmes etter 10 kategorier: ledelse, helse og trivsel, energi, transport, vann, materialer, søppel, arealforbruk og økologi, forurensning og innovasjon.

LEED. Amerikansk ordning. Tar utgangspunkt i amerikanske standarder. Relevant for bedrifter på det internasjonale markedet. Sertifiseringen vurderer, utover energiforbruket, også bygningens plassering, vannforbruk, materialvalg, inneklima, ledelse, avfall og en rekke andre parametere.

DGNB. Tysk ordning. Danske Green Building Council har peket på DGNB, som det mest hensiktsmessige systemet for danske forhold. Sertifiseringen er den mest omfattende og vurderer på grunnlag av miljømessig kvalitet, økonomisk kvalitet, sosial- og funksjonell kvalitet, teknisk kvalitet, prosesskvalitet og lokaliseringskvalitet.

 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle