Åtte tilbud på vegbygging i Kåfjord

 
Åtte tilbud på vegbygging i KåfjordManndalen sentrum er et delprosjekt under tunnelprosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen, og omfatter blant annet bygging av ny E6 på østsiden av fjellet. Ny veg på vestsiden omfattes av tunnelkontrakten. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Statens vegvesen har hatt tilbudsåpning for prosjektet Manndalen sentrum.

Dette er et delprosjekt under tunnelprosjektet E6 Indre Nordnes-Skardalen. Jobben omfatter blant annet bygging av en drøy kilometer E6 fra tunnelinnslaget i Manndalen, med påkobling til eksisterende europaveg. I tillegg skal det bygge og utbedre ca. to kilometer kommunal veg og noe fylkesveg.

- Responsen i markedet på denne utlysningen er overraskende god. Vi har fått tilbud både fra lokale, regionale og nasjonale selskaper. Nå skal vi gjennomgå alle tilbudene, og tar sikte på å kunne signere kontrakt med en av entreprenørene i løpet av måneden, sier byggeleder Hans Erling Rekkbø i Statens vegvesen.

Rasteplass og parkering for tunge kjøretøy
Kontrakten omfatter også bygging av en rasteplass i nærheten av den nye tunnelen. Denne får toalett med innlagt vann, og ved siden av rasteplassen skal det etableres oppstillingsplasser for tunge kjøretøy. Denne kan brukes til gjennomføring av obligatorisk døgnhvile.

I samarbeid med Kåfjord kommune skal også 600 meter av vann- og avløpsanlegget skiftes ut. Til sist skal entreprenøren sprenge ut om lag 50 000 kubikkmeter fjell rundt Manndalsklubben, for å utvide grøftene langs E6.

- Vi planlegger byggestart i begynnelsen av august, og prosjektet skal være ferdig samtidig med tunnelen gjennom Nordnesfjellet, sier Rekkbø.

Disse har levert tilbud

Tilbyder Tilbudssum (eks. mva.)
1 Hæhre VTS AS94 335 963,00
2 Manndalen Maskin AS 96 784 939,00
3 Målselv Maskin & Transport AS 89 306 671,00
4 Contexo AS 78 300 193,43
5 Peab Anlegg AS 91 731 903,20
6 Bertelsen & Garpestad AS 83 749 591,00
7 Veidekke 80 222 858,00
8 Mesta 81 217 455,32


comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle