Anbefaler skjerping av svevestøvgrenser

 
Anbefaler skjerping av svevestøvgrenser
Statens vegvesen, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å skjerpe grensene for tillatt mengde svevestøv i luften. Grunnen er at det viser seg å være helseskadelig ved langt lavere nivåer enn tidligere antatt.

Statens vegvesen, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å skjerpe grensene for tillatt mengde svevestøv i luften. Grunnen er at det viser seg å være helseskadelig ved langt lavere nivåer enn tidligere antatt. 

Nyere forskning viser at det forekommer negative helseeffekter ved langt lavere konsentrasjoner av svevestøv enn dagens grenseverdier for tillatte nivåer i uteluften. Dermed anbefaler de fire etatene nå at regjeringen setter strengere grenser innen 2015.

− Lokal luftforurensning er et betydelig helseproblem for mange mennesker. Veitrafikken er den største kilden til svevestøv. Mindre bilkjøring, mer kollektivt, sykkel og gange er det mest effektive tiltaket for å redusere svevestøv, sier Ellen Hambro direktør for i Miljødirektoratet, i en pressemelding.

 

De fire etatene har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet utredet hvordan og hvor mye grenseverdiene for partikler bør skjerpes inn slik at svevestøvnivåene er minst mulig helseskadelige.

Etter å ha foretatt en nytte- og kostnadsanalyse hvor nytten måles i helsegevinst for befolkningen, anbefaler Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet at grenseverdiene senkes både ved at den tillatte årsmiddelkonsentrasjonen for svevestøv strammes inn og at antall dager med høye nivåer som tillates, blir redusert. Innskjerpingene foreslås både for grove (PM10) og fine partikler (PM2,5).

- Høye nivåer av svevestøv fører blant annet til luftveislidelser, hjerte-kar-sykdommer og redusert livskvalitet. En reduksjon av konsentrasjonene i Oslo med et mikrogram per kubikkmeter luft sparer hvert år minst 300 tapte friske, leveår, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet.

Behov for å gjennomføre effektive tiltak
Nytte-kostnadsanalyse av ulike tiltak som kan redusere nivåene av svevestøv er gjort for byene Oslo, Bergen og Trondheim. Det finnes effektive tiltak som kan settes i verk for å redusere nivåene av svevestøv i alle tre byene.

Forbedret støvfjerning, kombinert med støvbinding og redusert bruk av piggdekk, samt hastighetsreduksjon er tiltak som vil redusere nivåene av støvpartiklene (PM10) i alle byene.

Videre finnes det andre tiltak som i tillegg reduserer de minste støvpartiklene (PM2,5), deriblant ettermontering av partikkelfilter på bygg- og anleggsmaskiner og utskifting av gamle vedovner til rentbrennende ovner.

Bør iverksettes
Både kommuner og eiere av veianlegg er ansvarlig for å sette i verk tiltak.

- Samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak bør iverksettes. Det er viktig å sikre at helsebelastningen fra veitrafikk ikke blir større enn nødvendig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.

Det har også blitt vurdert om grenseverdiene for andre komponenter som bidrar til forurenset, helseskadelig luft bør skjerpes inn. For NO2 er dagens grense lav nok til at folk er beskyttet fra negative helseeffekter dersom grensene blir overholdt. Det er heller ikke blitt vurdert som nødvendig å skjerpe andre grenser i denne omgang.
 

 

 
 
 
 

Stilling ledig

Vise alle ledige stillinger

Byggekostnadskalkulator

Byggekalkulatoren gir deg et enkelt prisanslag for byggeprosjekter basert på areal og geografisk område.

Avansert byggekostnadskalkulator
Klikk her for å logge inn

Produktnyheter

Vis alle

  

Bransjekommentar

Vis alle

  

Siste papirutgave

 
 
 
Retningslinjer for datahåndtering, personvern og informasjonskapsler

Ved å surfe videre på vår hjemmeside og bruke våre tjenester godkjenner du at vi samler inn data om dine besøk. I vår personvernerklæring forklarer vi hvilke data vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hva vi bruker dem til. Les mer...

OK, jeg forstår