AI og Big Data vil endre helsetjenestene

 
AI og Big Data vil endre helsetjenesteneKOMPLEKSE PROSJEKTER: – Vi har ett bein i en byggenæring som digitaliseres samtidig som teknologitrender i helsesektoren også påvirker planleggingen av nye sykehusbygg, sier Ann Elisabeth Wedø, adm. direktør i Sykehusbygg.
– Fremtidens sykehus er både fysiske og virtuelle sykehus, mener Ann Elisabeth Wedø, adm. direktør i Sykehusbygg.

Innovasjon og utvikling i både byggenæringen og helsesektoren, samt den teknologiske utviklingen er tema på årets Sykehusbyggkonferansen som nylig fant sted i Trondheim.

– Digitalisering og kompetanseoverføring på tvers av prosjektene er en forutsetning for å lykkes, samt en forståelse for hvordan bruke og innføre teknologi. Det krever at vi kontinuerlig følger med på utviklingen, sier Wedø.

Komplekst
Sykehusbygg leder store sykehusprosjekter på oppdrag fra helseforetakene, og det skal investeres mellom 8-10 milliarder kroner årlig i Sykehusbygging. Wedø er klar på at det er komplekse byggeprosjekter som Sykehusbygg står overfor:

– Vi har ett bein i en byggenæring som digitaliseres samtidig som teknologitrender i helsesektoren også påvirker planleggingen av nye sykehusbygg, sier Wedø.

Hun mener at høyteknologisk utstyr og spesialisering taler for sentralisering av nye sykehus.

– Samtidig forventer vi at ny teknologi vil bidra til at en større andel diagnostisering og behandling kan gjøres nært pasienten i fremtiden. Det er et sammensatt og komplekst bilde. Derfor er vi opptatt av å planlegge med fleksibilitet i nye bygg, slik at sykehusene er tilpasset endring.

Big Data
Sykehusbyggkonferansen setter fokus på hva som skjer innen sykehusbygging og i år er det viet ekstra oppmerksomhet til effektive byggeprosesser, bygg spesialdesignet for psykisk helse og smittevern i inn og utland.

Finland satser stort på helseteknologi og vil med 500 millioner euro årlig utvikle ny teknologi og fremme innovasjon i helsesektoren. Dette fortalte Pekka Sivonen, Excecutive Director fra TEKES, Finnish Funding Agency of Innovation om:

– Helsesektoren vil endre seg raskere enn den har gjort tidligere, på grunn av teknologi og Big Data. Trolig vil helsetjenestene forandre seg mer de neste 20 årene enn hva de har gjort de siste 200 årene. Hvor vil konkurransen komme fra? Er det Kina, USA eller Norden, spurte Pekka Sivonen, som gjerne vil få til et nordisk samarbeid.

Det sier Sykehusbygg ja til:

– Samarbeid på tvers av landegrenser og tettere samarbeid mellom de nordiske landene er vi svært positive til. Sykehusbygg er jo etablert nettopp for å sikre samarbeid og kunnskapsoverføring på tvers av sykehusprosjekter. Vi er nødt til å ha de globale brillene på når vi definerer hva som til en hver tid er beste praksis, sier Wedø.

comments powered by Disqus
 

 
 
 
 

Aktivitetskalender

Vis alle

  

Nytt om navn

Vis alle

  

Bygg Reis Deg 2017

Vis alle

  

Prosjektnyheter

Vis alle

  

Produktnyheter

Vis alle